Sigara İle İlgili Ayetler

Sigara İle İlgili Ayetler

Sigaranın zararları tam olarak bilinmediği zamanlarda sigara için tenzihen mekruh (helale yakın mekruh) veya tahminen mekruh (harama yakın mekruh) denmiştir. Ama hiçbir zaman sigara helaldir diyen bir İslam alimi çıkmamıştır.

Dinde sadece zararlı olan yasaklanmamış, faydası olmayan da yasaklanmıştır.
Son zamanlarda bir çok zararının ortaya çıkmasından sonra İslam alimleri ‘’ sigara haramdır’’ fetvasını vermiştir. Hatta tütün ekiminin bile caiz olmadığını söylemişlerdir. (H.Döndüren, İslam İlmihali: 661+TÜDAV-İslam İlmihali 2/67-68)
Allah:’’Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın’’ buyurur. (Bakara:195)
Sigara içmeyenler bile içenlerden zarar görür.
Dinin, neslin, malın, canın ve aklın korunması açısından faydasız, manasız ve boş şeyler zarar verdiği için dinde yasaklanmıştır.Fıkıhcılar neye dayanarak haram diyor?
İslam’da yasağın ölçüsü zarardır. Sigaranın tek bir faydası yok.
İnsanın sigaraya ihtiyacı var mı? Yok…
Tütün, daha önceki devirlerde bilinmediği için Kur’an ve sünnette sigara yasağı yok. Fıkıhcılar, kıyas yolu ile fetva vermiştir. Sigara keyif veren bir maddedir.
Fıkıhta 4 kural vardır:
1-Sarhoş eden haramdır.
2-İsrafa giren şey haramdır.
3-Kötü kokan şey haramdır.
4-Eziyet veren şey haramdır.
Sigara vücuda eziyettir, zulümdür, pis kokar, öldürür veya sakat bırakır.

Tütün ekmek caiz midir?
Tütün ekmek şarap fabrikası için üzüm yetiştirmekten daha kötüdür. Çünkü üzüm başka yerde de kullanılabilir.
Tütün ekme mecburiyeti yoktur. Başka şeyler ekip rızık helalden beklenmelidir.
Tütün eken zarara ortak olur. Zarar gören insanlara yardım etmiş, fırsat vermiş, zemin hazırlamış olur. Halbuki Allah kötü şeylerde yardımlaşmayın, iyilikte yardımlaşın diye emrediyor.

Sigara satmanın dinen sakıncası var mıdır?
Sigara için helaldir, faydalıdır diyen bir din alimi de yok, bir sağlıkçı da yok.
Sigara satan zararlı bir şeyin satışını yapmış, sigara içilmesini sağlamış olur. Onun için sigaraya ortak olmamak, ekmemek, o işte çalışmamak, satışını yapmamak daha uygundur. Helal olmayan bir şeyin satışından elde edilen para da, helal olmasa gerek.


Sigara konusunda kesin hüküm Kur’an’da bulunmamaktadır. Çünkü Kur’an’ın ve dinimizin indiği dönemde insanlık sigara ile tanışmamıştır. Ama bu konuya dinimizin sıcak baktığı anlamına da gelmez.

Dinimiz insana ve çevreye zararlı her şeyi men etmiştir. Sigaranın insan vücuduna ve sağlığına zararlı olduğu kesindir. Sağlığın insana verilen bir nimet olduğunu da kimse inkar edemez.

İşte ayet:

‘’ O gün, ( kıyamet günü ) size verilen her nimetten sorguya çekileceksiniz. ‘’

( 102/8 )


Yine sigaranın dumanında tam 3890 çeşit zehir bulunan sigaranın, insan vücuduna ve sağlığına gerekli olduğunu kimse iddia edemez. Dolayısıyla ona yapılan masraf tamamen israf kapsamındadır. Dinimiz de israfı yasaklamaktadır. Bu konuda bir çok ayet bulunmaktadır. İşte bir tanesi:

‘’ ... israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. ‘’ ( 6/141 )


Bu konuda bir çok hadis de bulunmaktadır. İşte bir tanesi :

‘’ İman müstesna, hiç kimseye sağlıktan daha hayırlı bir nimet verilmemiştir.’’ (Tirmizi. Hadis no: 3553 )

Diyanet İşler Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bir fetvasını vererek konuyu noktalayalım: ‘’ Sigara içmenin gırtlak ve akciğer kanseri başta olmak üzere bir çok hastalıklara yol açtığı uzmanlarca belirtilmektedir. Dinimiz kişinin kendisine ve başkasına zarar vermesini, eza etmesini ve israfı haram kılmıştır. Bazı alimler, içene ve dumanını teneffüs eden herkese sağlık yönünden zararlı olan sigaranın, israf eza ve kötü kokusunu da dikkate alarak haram olduğunu söylemişlerdir. Hakkında kesin yasaklayıcı hüküm bulunmadığını ifade eden bazı alimler ise onu mekruh ( ikrahlık yani tiksindirici ) görmüşlerdir. Bu sebepten sigara içmenin ez azından mekruh olduğuna şüphe yoktur. ‘