Elektronik Sigara Zararlı Mı?

Elektronik Sigara Zararlı Mı? Elektronik Sigara Zararları Nelerdir ?

Elektronik sigaranın icadı 1963 yılına dayanmaktadır. Herbert A. isimli bir araştırmacı tarafından bu tarihte “tütün içermeyen dumansız sigara” ismiyle e-sigara ilk kez gündeme gelmiştir. Cihazın piyasada ilk yer alışı ise 2004 tarihinde ve Çin’de olmuştur ki bu dönemde sigara bırakmaya yardımcı bir yöntem olarak pazarlamaya sunulmuştur. 2005–2006 yılları itibariyle cihazın Çin’den ihracatı başlamış ve farklı ülke pazarlarında da yerini almıştır.

Elektronik sigara formu sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip olup sigara içme benzeri kullanıma sahiptir. ABD dâhil olmak üzere pek çok ülkede sigara bırakmaya yardımcı yöntem olarak önceleri piyasada yer alsa da artık bu şekilde lanse edilmemektedir.

Elektronik sigara ile normal sigara arasında hem tasarım hem nikotin salınımı açısından benzerlik vardır. E- sigaranın nikotin salınım miktarı normal sigara ile aynıdır. Buna karşın normal sigaralarla benzerlik göstermeyen elektronik sigaralar da piyasada mevcuttur.Elektronik sigaralarda alınan nikotin miktarını kullanıcı belirleyebilmekte, birtakım kullanıcılar hiç nikotin içermemesini tercih edebilmektedirler.

Elektronik sigaraların kullanımının fayda ve zararları pek çok araştırmacı ve sağlık kuruluşu tarafından günümüze değin değerlendirilmiştir. Bu konuda yapılmış sınırlı sayıda kontrollü çalışma mevcut olup, pekçok ülkede bu araştırmalardan elde edilen veriler ışığında e-sigara (elektronik sigara)’ların satış ve kullanımına dair farklı yasal düzenlemelere gidilmektedir.

Bu cihazlar 5 bölümden oluşmaktadır; Kartuş, püskürteç, manyetik adaptör, pil ve sıvı kısım. Sağlık ile ilgili endişelerin oluşmasına yol açan ve araştırmalara konu olan kısım sıvı içerikleridir. Cihazın içindeki sıvı; propylene glycol (PG) ve/veya bitkisel gliserin(VG) ve/veya polyetilenglicol (PEG 400), konsantre aroma ile nikotin konsantresi içermektedir. Nikotin konsantrasyonları firmalar tarafından üretilen cihazlar arasında farklılık göstermekte olup üzerlerinde mg/ml cinsinden içerdikleri nikotin miktarını yazan etiketler mevcuttur.
FDA (Food and Drug Administration)

Uluslararası sağlık kuruşu olan FDA tarafından 2009 yılında piyasada yer alan iki firmaya ait 18 çeşit e-sigaranın kartuşu incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ;

    Kanserojen olduğu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamine’leri içerdikleri örneklerin yarısında görülmüştür.
    İnsanlar için toksik olduğu bilinen dietilen glikol %1 oranında saptanmıştır.
    Çoğu örnekte tütünde de yer alan ve insan sağlığına zararlı olduğu daha önce ispatlanmış olan anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit edilmiş olup bu maddeler ekshale edilen(soluk havasındaki) buharda gösterilememiştir.
    Nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa nikotin tespit edilmiştir.
    Nikotin içeren ve içerdiği miktarlar üzerlerindeki etiketlerde aynı olarak yazan örneklerin hepsinde 26.8–4.2 mcg/100mL puff arasında değişen değerlerde nikotin tespit edilmiştir.

Ayrıca FDA dışında yapılan çeşitli çalışmalarda formaldehit, keton, civa, tetrametilpirazin gibi bir takım sağlığa zararlı olabilecek kimyasalların tütün dumanına kıyasla anlamlı derecede az da olsa bulunduğu gösterilmiş, bu düşük dozların sağlık riski oluşturmayacağı üzerinde durulmuştur.

FDA tarafından bu araştırmalar sonunda e- sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğu raporlanmıştır (Temmuz 2009). Elektronik sigaralar birliği ve birtakım sağlık yayın ve araştırmacıları tarafından FDA’in bu bulguları her ne kadar eleştirilere maruz kalmış olsa da bu cihazlar konusundaki sağlık endişelerinin artmasına yol açmıştır. Karşıt görüşü savunan araştırmacılar tarafından e-sigaralarda yer alan zararlı maddelerin konsantrasyonlarının insan sağlığına zararlı olacak değerlerin 1/1000.000’I kadar düşük olduğu, bu nedenle zararlı olduklarının söylenemeyeceği belirtilmiştir.
Amerika Toplum Sağlığı Hekimleri Birliği(AAPHP)

Nisan 2010 tarihinde AAPHP tarafından e-sigaraların tütün kullanıcısı olan yetişkinlere verilmesinde sakınca olmadığı belirtilerek bu şekilde 4–8 milyon yetişkinin hayatının sigara kullanımına bağlı oluşabilecek hastalıkların önlenmesiyle kurtarılabileceği söylenmiştir. Ancak bu cihazların FDA tarafından tekrar sınıflandırma düzenlemesine gidilerek ilaç/cihaz kombinasyonu yerine tütün ürünleri sınıfına dâhil edilmesi gerektiği de belirtilmiş ve bu cihazların küçüklere satılmasına da karşı oldukları vurgulanmıştır.

Mart 2009 tarihinde Kanada Sağlık Ajansı tarafından e-sigaraların geleneksel tütün ürünlerinin daha güvenli bir formu olarak piyasaya sunulmuş olmalarına karşın nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabilecekleri raporlanmıştır.
Karşıt Görüşler

Literatürde yer alan araştırma ve uluslararası sağlık kuruluşlarının raporlarının bir kısmında yukarıda belirtildiği gibi e- sigaraların zararlı olduğu ve kullanılmasının uygun olmadığı bu açıdan geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık riskleri taşıdığı belirtilmiş olmasına karşın karşıt görüş savunan çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışma ve araştırmacılara göre ise e- sigara kullanımı her ne kadar tamamen zararsız olarak nitelendirilemese de tütün kullanımına kıyasla çok daha az sağlık yan etkisine yol açmaktadır ve mevcut toksik ürün içeriği geleneksel tütünden oldukça düşüktür.

Nikotin Replasman Tedavisi(NRT) olarak tedavide kullanılabileceği konusunda ise bu güne kadar hiçbir e-sigara onay almamıştır. Bu konuda sağlık endişeleri kadar tedavi amaçlı kullanılabilecek nikotini içerip içermediğine dair endişelerin mevcudiyeti de etkili olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha her ne kadar firma sahipleri aksini söylese de e-sigaraların “sigara bırakma tedavisi” olarak toksisite çalışmaları da dahil yeterli çalışma yapılana kadar kabul edilemeyeceklerini vurgulamıştır.

Ülkelerdeki Mevcut Yasal Durum

E-sigara teknolojisinin nispeten yeni olması, tütün yasaları ve tıbbi ilaç politikaları dolayısıyla, e-sigara ile ilgili yasal düzenlemeler çoğu ülkede henüz yeterli düzeyde değildir. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD eyaletlerinde farklı farklı yasal uygulamalar mevcuttur;

    Yasak uygulanan ülkelere örnek olarak Finlandiya verilebilir ki Finlandiya’da 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle tütün yasağı yasasına e-sigara da dahil edilmiştir. Nikotin içermeyen formların ise satışı serbesttir.
    Almanya’da nikotin içeren e- sigara formlarının sağlık bakanınca sözel olarak yasaklanacağı dile getirilmiş olmasına karşın halen satış ve kullanımları serbesttir.
    İtalya’da 2012 tarihli yasayla e-sigara formlarının 16 yaş altı bireylere satışı yasaklanmıştır.
    İngiltere’de e-sigara reklamları, satışı ve kullanımı serbesttir. Ayrıca kamusal alanlarda da kullanılabilmektedir.
    ABD’de farklı eyaletlerde farklı uygulamalar mevcut olup bir kısmında yasaklama söz konusu olmazken New Hampshire, Arizona gibi bazı eyaletlerde küçüklere satışı yasaklanmıştır. New York eyaletinde ise küçüklere satış yasaklanırken kamusal alanlarda 100 feetlik alan içerisinde ve özel okulların girişlerinde kullanımı 2012 tarihi itibariyle yasaklanmıştır.Elektronik Sigara (E-Sigara) Nedir?

Elektronik sigara nikotin salıveren bir üründür. Dumanlı bir tütün ürünüdür. Bu ürünler, sıvı nikotini ve diğer aroma ve katkı maddelerini ısıtan bir püskürtücü içerirler, batarya ile çalışırlar.Elektronik sigaranın icadı 1963 yılına dayanmaktadır. Herbert A. isimli bir araştırmacı tarafından bu tarihte “tütün içermeyen dumansız sigara” ismiyle e-sigara ilk kez gündeme gelmiştir. Cihazın piyasada ilk yer alışı ise 2004 tarihinde ve Çin’de olmuştur ki bu dönemde sigara bırakmaya yardımcı bir yöntem olarak pazarlamaya sunulmuştur. 2005-2006 yılları itibariyle cihazın Çin’den ihracatı başlamış ve farklı ülke pazarlarında da yerini almıştır.

Elektronik Sigara ile Sigara Bırakılır Mı?

Amerika Toplum Sağlığı Hekimleri Birliği ise e-sigaraların tütün kullanıcısı olan yetişkinlere verilmesinde sakınca olmadığı belirtilerek bu şekilde 4-8 milyon yetişkinin hayatının sigara kullanımına bağlı oluşabilecek hastalıkların önlenmesiyle kurtarılabileceği söylenmiştir

Elektronik Sigara Zararlı Mı?

Elektronik sigaralarda alınan nikotin miktarını kullanıcı belirleyebilmekte, birtakım kullanıcılar hiç nikotin içermemesini tercih edebilmektedirler. Elektronik sigaraların kullanımının fayda ve zararları pek çok araştırmacı ve sağlık kuruluşu tarafından günümüze dek araştırılmıştır.

Uluslararası sağlık kuruşu olan FDA tarafından 2009 yılında piyasada yer alan iki firmaya ait 18 çeşit e-sigaranın kartuşu incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda e- sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğu raporlanmıştır (Temmuz 2009).

Mart 2009 tarihinde Kanada Sağlık Ajansı tarafından e-sigaraların geleneksel tütün ürünlerinin daha güvenli bir formu olarak piyasaya sunulmuş olmalarına karşın nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabilecekleri raporlanmıştır.

Sonuç olarak elektronik sigara kullanımı günden güne artış göstermekle birlikte, kimi araştırmalarda elektronik sigaranın normal sigaraya oranla daha fazla zararlı olduğu ortaya konmuştur. Kimi araştırmalarda ise elektronik sigaraların normal sigaranın zararlarının yanında çok az bir zararı olduğu ortaya konmuştur.

Elektronik sigara kullanımı hızla artmaktadır. Bu ürüne karşı ülkelerin tutumları, uyguladıkları yasal düzenlemeler farklılık göstermektedir. Halk sağlığı savunucularının uzlaşıya varmamış olması endüstriye yarar sağlamakta ve salgın büyümektedir. Ülkemizde yasal satışı olmamakla birlikte kimyasal madde satan firmalar aracılığıyla hammadeler pazarlanmaktadır. Sosyal medyadan ev yapım tarifleri, tedarikçiler paylaşılmakta, reklamları yapılmaktadır. Ülkemizde elektronik sigaranın internet sunumu, pazarlanması, ham madde satışı durdurulmalıdır.

Ektronik sigaranın icadı 1963 yılına dayanmaktadır. Herbert A. isimli bir araştırmacı tarafından bu tarihte “tütün içermeyen dumansız sigara” ismiyle e-sigara ilk kez gündeme gelmiştir.


Elektronik Sigaranın Zararları Var Elektronik sigaralar sıvıları ısınan bir bobin aracılığıyla solunabilen buhar haline çeviren cihazlardır. Değişik şekillerde üretilmekle birlikte, hepsinde bir sıvı kartuşu, enerji kaynağı, ağız parçası ve sıvıyı buharlaştıran elektronik devre bulunur. Sıvı nikotin ve çeşitli aromalar yanısıra propilen glikol, gliserin bulundurur. Cihazdan çıkan buharı solumaya “vaping” (buharlama) denmektedir. Bu cihazların keyif için veya sigara bırakma aracı olarak kullanıldığı iddia edilir. Tedavide kullanılan nikotin bantı ve sakızından farklı olarak bu ürün sigara içme davranışını taklit eder. İlk ısıtılan nikotin cihazı patenti 1960’lı yıllara ait olmakla birlikte, ilk gerçek ürün 2004 yılında Çin’de pazara sunulmuştur. Ürün, 2010 yılından itibaren Avrupa pazarına yayılmıştır

ABD dâhil olmak üzere pek çok ülkede sigara bırakmaya yardımcı yöntem olarak önceleri piyasada yer alsa da artık bu şekilde lanse edilmemektedir. Elektronik sigara ile normal sigara arasında hem tasarım hem nikotin salınımı açısından benzerlik vardır. E- sigaranın nikotin salınım miktarı normal sigara ile aynıdır. Buna karşın normal sigaralarla benzerlik göstermeyen elektronik sigaralar da piyasada mevcuttur.

Elektronik sigaralarda alınan nikotin miktarını kullanıcı belirleyebilmekte, birtakım kullanıcılar hiç nikotin içermemesini tercih edebilmektedirler. Elektronik sigaraların kullanımının fayda ve zararları pek çok araştırmacı ve sağlık kuruluşu tarafından günümüze değin değerlendirilmiştir. Bu konuda yapılmış sınırlı sayıda kontrollü çalışma mevcut olup, pekçok ülkede bu araştırmalardan elde edilen veriler ışığında e-sigara (elektronik sigara)’ların satış ve kullanımına dair farklı yasal düzenlemelere gidilmektedir. Bu cihazlar 5 bölümden oluşmaktadır; Kartuş, püskürteç, manyetik adaptör, pil ve sıvı kısım. Sağlık ile ilgili endişelerin oluşmasına yol açan ve araştırmalara konu olan kısım sıvı içerikleridir. Cihazın içindeki sıvı; propylene glycol (PG) ve/veya bitkisel gliserin(VG) ve/veya polyetilenglicol (PEG 400), konsantre aroma ile nikotin konsantresi içermektedir. Nikotin konsantrasyonları firmalar tarafından üretilen cihazlar arasında farklılık göstermekte olup üzerlerinde mg/ml cinsinden içerdikleri nikotin miktarını yazan etiketler mevcuttur.

Ektronik sigara nedir ?

Uluslararası sağlık kuruşu olan FDA tarafından 2009 yılında piyasada yer alan iki firmaya ait 18 çeşit e-sigaranın kartuşu incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ;

    Kanserojen olduğu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamine’leri içerdikleri örneklerin yarısında görülmüştür.
    İnsanlar için toksik olduğu bilinen dietilen glikol %1 oranında saptanmıştır.
    Çoğu örnekte tütünde de yer alan ve insan sağlığına zararlı olduğu daha önce ispatlanmış olan anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit edilmiş olup bu maddeler ekshale edilen(soluk havasındaki) buharda gösterilememiştir.


    Nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa nikotin tespit edilmiştir.
    Nikotin içeren ve içerdiği miktarlar üzerlerindeki etiketlerde aynı olarak yazan örneklerin hepsinde 26.8-4.2 mcg/100mL puff arasında değişen değerlerde nikotin tespit edilmiştir. Ayrıca FDA dışında yapılan çeşitli çalışmalarda formaldehit, keton, civa, tetrametilpirazin gibi bir takım sağlığa zararlı olabilecek kimyasalların tütün dumanına kıyasla anlamlı derecede az da olsa bulunduğu gösterilmiş, bu düşük dozların sağlık riski oluşturmayacağı üzerinde durulmuştur.

FDA tarafından bu araştırmalar sonunda e- sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğu raporlanmıştır (Temmuz 2009). Elektronik sigaralar birliği ve birtakım sağlık yayın ve araştırmacıları tarafından FDA’in bu bulguları her ne kadar eleştirilere maruz kalmış olsa da bu cihazlar konusundaki sağlık endişelerinin artmasına yol açmıştır. Karşıt görüşü savunan araştırmacılar tarafından esigaralarda yer alan zararlı maddelerin konsantrasyonlarının insan sağlığına zararlı olacak değerlerin 1/1000.000’I kadar düşük olduğu, bu nedenle zararlı olduklarının söylenemeyeceği belirtilmiştir.

Elektronik sigaranın kullanımı

Elektronik sigaranın en çok Kuzey Amerika ve Avrupa’da kabul gördüğü ve kullanıldığı izlenmektedir. Almanya’da 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre erkeklerin %13,5’i, kadınların %7,6’sı herhangi bir zaman elektronik sigara kullanmışlardır . Bu değer Eurobarometer 2014 verilerine göre artış olduğunu ortaya koymaktadır. Birleşik Krallık İstatistik Ofisinin 2015 yılı verilerine göre erişkinlerin %17’si elektronik sigara kullanmıştır . Eurobarometer 2014 yılında Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülkenin kullanım oranlarını ölçmüştür .

Çalışma günlük elektronik sigara tüketim sıklığını %1,1 bulmuştur. Fransa “Health Barometer” çalışması herhangi bir zamanda elektronik sigara içme sıklığını %25,7 bulmuştur . Amerika Birleşik Devletlerinde bu değer 2014 yılı Milli Sağlık Araştırmasında %12,6 olarak saptanmıştır. Ülkeler arası kullanım sıklıkları araştırma yöntemine, ürünün sosyal kabul görmesine ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Sağlık ve yasal kaygılar Uluslararası halk sağlığı savunucuları, elektronik sigaranın sağlığa ve tütün kontrolüne verebileceği zararlar konusunda endişe duymaktadırlar. Sigara içmeyen gençlerin nikotin bağımlılığına yakalanarak klasik sigaraya geçebileceğinden korkulmaktadır. Klasik sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen bu ürünün tamamen zararsız olmadığı ortadadır.

Elektronik Sigara Kullanımında Kaygı Veren Artış!

E-sigaranın kısa dönem sağlık zararları konusunda bir çok çalışma yürütülmektedir. Uzun dönem etkileri ise ancak yıllar sonra saptanabilecektir. Elektronik sigara reklamlarının yapıldığı, kapalı alanda içiminin serbest olduğu ülkelerde, tütün kontrolü yaptırımları işlerliğini kaybetmektedir. Elektronik sigara reklamlarında elinde ve ağzında sigara benzeri ürün tutan çok güzel ve alımlı hanımlar, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi öncesindeki günleri anımsatmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde elektronik sigara reklamların maruz kalan çocukların akranlarına göre daha fazla elektronik sigaraya başladığını göstermiştir . Eski yıllardaki tütün ürünü reklamlarında kullanılan özgürlük, bağımsızlık, başkaldırı, kural tanımazlık temalarına, gençleri hedef alan elektronik sigara reklamlarında da rastlanmaktadır.