Sigaradaki Zararlı Maddeler Nelerdir?


Sigaranın içindeki zararlı maddeler son zamanlarda, özellikle batılı ülkelerde ve ülkemizde, sigara bırakma kampanyaları, seminerleri ve reklamlarına bol miktarda rastlamaktayız ve üstüne basıla basıla tekrarlanıyorlar.

Sigara günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biridir. Bu sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomikte bir sorundur. Bilimsel araştırmalara göre pek çok zararlı maddeyi içinde barındıran sigara, vücudumuzdaki tüm organ ve sistemlerimizi olumsuz etkilemektedir. Zarar gören sadece sigara içen kişi değildir.  Sigara dumanına maruz kalan herkes pasif içici olarak olumsuz etkilenir. Sigaradan yayılan duman , hem nefes yoluyla hemde ciltten emilerek kana karışmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO), dünyada ikinci sırada gelen ölüm nedeni sigaradır. Peki , sağlığa zararı kesin olarak ispatlanmış bir toplumsal problem olan sigaranın içinde neler var?


Sigara ve dumanında fazla oranda ve çok çeşitli özellikte zararlı maddeler bulunmaktadır.

Bilimsel araştırmalar sonunda 4000'den fazla olduğu saptanan bu zehirleyici maddelerin büyük bir kısmı kanser yapıcı (KANSEROJEN) özellik içermektedir. Sigara dumanındaki en tehlikeli 3 madde, Karbonmonoksit, Nikotin ve Katran'dır.

Nikotinin, esrar, eroin ve morfin gibi bağımlılık yapıcı özelliği olup, sinir sistemini etkiler, kalp ve damarların sağlıklı çalışmasını engeller, kan basıncını ve nabız hızını artırır.

Karbonmonoksit, egzoz gazi olup kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür. Bununla birlikte sigara dumanının içinde en önemlisi Katran olan fazla sayıda Karsinojen maddesi bulunur. Karsinojen maddesi hücrelerin dahada hızlı bir şekilde ve fazlaca bölünmesine sebep olur, düzensiz hücre kümeleri oluşmasını sağlar ve hastalıklara yol açar.

Katran koyu kahverengi/siyah renkte olup havayollarına ve akciğerlere yapışır ve kansere yol açar.

Buda sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanmaları riskini içmeyenlere göre 20 kat artırır.

Sigaranın içerdiği maddeler nelerdir?


·         Polonyum-210 (kanserojen)

·         Radon (radyasyon)

·         Menatol (füze yakıtı)

·         Toluen (tiner)

·         Kadmiyum (akü metali)

·         Bütan ( tüp gaz)

·         DDT (bocek oldurucu)

·         Hidrojen siyanür (gaz odalarında kullanılan zehir)

·         Arsenik (fare zehiri)

·         Amonyak (tuvalet temizleyicisi)

·         Karbon (egzoz monoksit gazı)

·         Aseton (oje sokucu)

·         Naftalin (güve kovucu)

·         Nikotin ve 3885 toksik madde.


Sigaradaki zararlı maddeler

Unutulmamalıdır ki, sigaranın zararları sadece vücudumuza değil, çevremize ve bütçemize de çok fazladır. Pahalı bir alışkanlıktır. 1 senede sigaraya harcadığınız parayı hesaplayın ve bu rakamı sigara tiryakisi olduğunuz senelerle çarpın! Elde ettiğiniz rakamla neler yapabileceğiniz düşünün!

Hem daha sağlıklı hemde rahat bir hayat yaşamanız için dileğimiz sigara tüketiminin her geçen gün dahada azalması.Türkiye’de sigara tüketimine ilişkin ilk yasal kısıtlama, 26 Kasım 1996 tarih ve 22829 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile öngörülmüştür. Bu Kanun ile sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin zararlarının anlatılması ve tüketiminin önlenmesine ilişkin tanıtım, vb. uygulamalar gündelik hayatta yer bulmaya başlamıştır. Milyonlarca insanın kullandığı sigarada bulunan ölümcül zehirler aslında onun heryerde yasaklanmasını gerektirmekteyken hala yasaklamayan ülkelerde bulunmaktadır. Bakın o sigarada hangi zehirler var!

SİGARADAKİ ZEHİRLER :

Aseton (Boya sökücü), Nikotin (Böcek öldürücü), Metanol (Roket yakıtı), Karbon monoksit (Otomobillerin egzozlarından çıkan zehirli gaz), Piren (Kanser yapıcı madde), Dibenzakridin (Kanser yapıcı madde), Hidrojen siyanür (Gaz odalarında insan öldürmek için kullanılır.), Amonyak (Temizlik maddesi), Toluidin (Kanser yapıcı madde), Dretan (Kanser yapıcı madde), Toluen (Endüstride çözücü olarak kullanılır.), Arsenik (Fare zehiri), Bütan (Çakmak gazı), DDT (Haşarat öldürücü), Fenol,

Sigaranın filtresinde:

Naftalin, Kadmiyum (Akü yapımında kullanılan madde), Polonyum-210 (Kanser yapıcı madde).

Sigarada bunların dışında daha 4000 kadar zehir olduğu söyleniyor. Ancak inatla içmeye devam..

Sigaranın En Ölümcül Zehirleri;

Karbon monoksit: Karbon monoksit son derece zehirli bir gazdır. Gözle görülmez, kokmaz ve tadı yoktur. Fakat fazlası öldürücüdür. Arabaların egzos gazının içinde de çok miktarda bulunur. Karbon monoksit kana girdiği zaman, oksijenin yerini alır ve vücudun oksijen kaynağı kesilmiş olur. Karbon monoksit aynı zamanda gece görüşünü ve tepki süresini azaltır. Nikotinle beraber alındığında kalp hastalıklarına neden olur.

Nikotin: Tütün bitkisinde doğal olarak bulunur ve çok güçlü bir uyuşturucudur. Kokain ve Morfin kadar bağımlılık yapar. Nikotin direkt olarak beyin ve kaslara etki eder. Nikotin kan basıncını arttırır, kalbin daha çok çalışmasını sağlar, kan damarlarını gerginleştirir, vücut ısısını düşürür, ülserin gelişmesine yardımcı olur, midedeki salgıları etkisiz hale getirir. Nikotin Devlet kontrolünde satılır.

Katran: Kanserojen (kanser yapici) bir maddedir. Katran, sigara içenlerin parmaklarını, dişlerini ve ciğerlerini boyayan, sarı-kahverengi, yapışkan ve zehirli maddeye verilen addır. Yapısında kanser yapıcı bir çok madde bulunur.. Sigarada 16 mg. dan fazla katran bulundurulması yasaktır.Katran, akciğer kanseri, anfizem ve kronik bronsite neden olur.

Hidrojen Siyanür, Amonyak, Formaldehid: Sigarada bulunan bu maddeler, akciğerleri temizleyen küçük tüylere (cilia) zarar verir. Ciğerlerin temizleme mekanizması durunca, zehirler ciğerde ve solunum yollarında birikir, enfeksiyon ve hastalıklara neden olur. Amonyak aynı zamanda temizlik maddelerinde bulunur. Formaldehid ise morglarda, ölü insanların organlarını korumak amacıyla kullanılır.

Metaller: Sigarada yaklaşık 76 farklı metal bulunmuştur. Örn: arsenik, kadmiyum ve nikel.

Radyoaktif Maddeler: Sigarada bulunan radyoaktif maddeler kanser yapıcı maddelerdir. En çok bulunan radyoaktif maddeler; polonyum – 210 ve potasyum – 40’dır.

SİGARANIN BAŞLICA ZARARLARI:

1.KALP VE KAN DOLAŞIMI HASTALIKLARI

· Kalp Krizi, · Damar Tıkanması, · Gangren,

SİGARA ve TÜTÜN

Sigara içmek kardiyovasküler ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedenini oluşturur. Sigara bırakılmasının yeri KKH’nın (koroner kalp hastalığı) hem primer, hem sekonder önlenmesinde çok büyüktür: Miyokard infarktüsünden sonra sigara içmeye devam edenler ani ölüm bakımından yüksek risk altındadır. Sigara içenlerde sessiz iskemi oranı da yüksektir. Birlikte hiperkolesterolomi, hipertansiyon, diabet olan hastalarda risk katlanarak artmaktadır. Özellikle ülkemizde sigara KKH için en önemli risk faktörlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle her yaşta sigaranın zararı konusunda toplumun eğitilmesi gerekir. Bu eğitim okullarda, medya aracılığıyla ve bizzat her hekimin hastasına vereceği eğitim ile olabilir. Hastanelerde, çalışma yerlerinde, ulaşım araçlarında ve kapalı yerlerde sigara yasağı getirilmelidir. Sigara vergisinin arttırılması da makuldur. Sigara reklamlarının yasaklanması yoluna gidilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği yaparak orta öğretimde sigara içmenin zararlarına ilişkin derslerin konulması da sağlanmalıdır.

Miyokard infarktüsü geçirmiş hastaların büyük bir kısmının, hastaneden çıktıktan sonra da sigara içmeye devam etmesi acı bir gerçektir. Bu bakımdan Mİ’lü hasta daha koroner bakım ünitesinde yatarken ve her türlü telkine açıkken, doktorun hastayı sigaranın zararları konusunda eğitmeye başlaması gereklidir. “Sigara zararlıdır-içme” demek yerine tıbbi deliller ve bilimsel açıklamalarla hasta ikna edilmelidir.

Bu arada sigaranın azaltılması değil, tamamen bırakılması gerektiği vurgulanmalı, tek bir sigaranın bile 10-15 dakikalık bir süre içinde hasta damarda spazm yaparak, pıhtıya yol açabileceği ve hayati tehlike oluşturabileceği anlatılmalıdır. Hekimler sigara konusunda toplum sağlığı eğitimine, bekleme salonlarında eğitici malzeme bulundurarak, sigara içmenin risklerini anlatmak ve sigarayı terketmek usullerini açıklamakla katkıda bulunabilirler.

2.SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI

. Bronşit, . Amfizem, . Akciğer ve solunum yollarında sürekli enfeksiyon sonucu tahribat, . Astım,

Sigara Dumanının Solunum Yolu Hastalıkları Üzerine Etkisi:

Çocukların, anne ve babalarının içtikleri sigaranın dumanına maruz kalması, birçok hastalığın ölüm oranı arttırmaktadır. Bu etki çocuk daha anne karnında iken başlamaktadır. Gebe kadının sigara içmesi düşük oranını, doğumsal anomali riskini, geç fetal (anne karnındaki bebekte) ve yeni doğan ölüm hızını arttırır. Nikotin damarlarda daralma yaparak plasenta kan akımını azaltır, karbon monoksit de fetal (anne karnındaki bebekte) hemoglobini bağlar ve sonuç olarak anne karnındaki doğmamış bebeğin kilo alımı etkilenir ve bebek düşük doğum ağırlıklı olarak doğar. Bununla birlikte, anneleri doğum öncesi dönemde sigara içen çocukların akıl ve kas yapısı gelişimlerinin de geri olduğu bildirilmiştir.

Anneleri sigara içen çocuklarda akut solunum yolu hastalıkları sıklığı artmaktadır. Bu etki süt çocukluğu döneminde en fazladır. Anneleri sigara içen çocukların, yaşamın ilk bir yılı içinde (özellikle 6-9 aylık dönemde) daha fazla sıklıkla bronşit ve pnömoni oldukları belirlenmiştir.

Çocukluk Solunum Problemleri: Annesi ya da babası sigara içen çocuklar 6 kat daha fazla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşma riski taşır. (Soğuk algınlığı, kulak iltihapları, bronşit, bademcik problemleri, astım ve zatürre ki bazen ölüme bile yol açabilir.

Amfizem ( Hava birikimi): Bu hastalığın yol açtığı ölümlerin %85’i sigara yüzünden olur. (Akciğerlerdeki alveoller zamanla esnekliğini kaybeder. İlerleyen safhalarda, yoğun bir biçimde solunum zorluğu olur ve hasta solunum makinasına bağlanmak zorunda kalır.)

3.KANSER

Akciğer kanseri: Dünya sağlık örgütü istatistiklerine göre dünya ülkelerinin birçoğunda en çok rastlanan ve en çok ölüme yol açan nedenler arasında ilk sırayı akciğer kanseri alıyor. Son 40 yılda yüzde 250 oranında artış gösteren akciğer kanserine sadece Türkiye’de her yıl 30-40 bin kişide akciğer kanseri görülüyor.

Bir başka araştırmaya göre akciğer kanserinin yüzde 85’i, kronik bronşit’in yüzde 75’i, kalp hastalıklarının yüzde 25’i sigaradan kaynaklanıyor. Uzmanlar, 100 bin kişilik nüfusta hiç sigara içmeyenlerin akciğer kanserine yakalanma oranının yüzde 0.1-0.2, günde bir paket içenlerde yüzde 44, 1-2 paket içenlerde 58, günde 2 paket ya da daha fazla içenlerde 72 olduğuna dikkat çekiyor.

Prostat Kanseri: Sigara içmek bütün bu tarz kanser türlerinin %40’ının nedenidir.

Göğüs Kanseri: Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre %75 daha fazla göğüs kanserine yakalanma riski taşır.

Rahim Kanseri: Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşır.

Boğaz Kanseri: Boğaz kanseri vakalarının %80’ine sigara yol açar.

Mide Kanseri: Sigara içenlerin mide veya bağırsak kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.

Karaciğer Kanseri: Karaciğer kanseri vakalarının % 80’i sigara yüzünden olur.

Gırtlak Kanseri: Günde 25 tane sigara içiyorsanız 30 kat daha fazla gırtlak kanserine yakalanma riski taşırsınız. Bu da ilk başlarda konuşma zorluğu ilerleyen safhalarda tamamen konuşamamaya sebebiyet verir.

Ağız Kanseri: Ağız kanseri vakalarının tamamına sigara yol açar.

Yemek Borusu Kanseri: Bu kanserden ölenlerin hemen hemen hepsi sigara içtikleri için ölmüşlerdir.

4.DİĞER ZARARLARI

Erkeklerde iktidarsızlık ve Kısırlık: Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır. Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

Ülser: Mide ve yemek borusunda kanama, ülser ve kanser oluşumu fazlalaşır.

Kadınlarda erken menopoz ve kısırlık: Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve de erimesine neden olur.

Beyinde felç: Felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur.


Prematüre doğum / düşük tehlikesi: Günde sadece 5 tane sigara içen hamile bir kadının erken doğum yapması ya da oldukça küçük ve de sağlıksız bir bebek doğurma riski inanılmaz boyutlardadır. Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gen yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.

Cildin erken yaşlanması (Erken Yaşlanma): Düzenli bir şekilde sigara içilmesi, deri yapısını bozar, kırışıklıklara yol açar.

Tat ve koku alma duyularında zayıflama.

Sosyal soyutlanma.

Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek, belle ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegâne faktörlerden biridir. Bunun yanında normal insanlarda da zaman zaman şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Bunun nedeni, sigara içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf miktarda oksijen göndermesidir.

İlaca Karşı Bağışıklık: Sigara içenler belli bir ilacın etkili olması için çok daha büyük dozlarda o ilacı kullanmak zorunda kalır.

Kulak Enfeksiyonları: Sigara içenlerin çocuklarının orta kulak iltihabı hastalığına yakalanma riskleri daha çok olur.

Dişleriniz: Kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterir.

Sigara kullanmanın parasal maliyeti: Hergün sigaraya iki dolar ödeyen bir insan yılda 720, on yılda 7200, elli yılda 36 000 doları yakmış olur.

Sigara Nasıl Bırakılır ? Etkili Sigarayı Bırakma Yolları Nelerdir ?

Sigara Nasıl Bırakılır ? Sigara Bırakmanın Etkili Yolu Nedir ? Sigarayı Bırakma Yöntemleri ve Sigarayı Bırakmanın Yolları


Sigara Nasıl Bırakılır ?  Etkili Sigarayı Bırakma Yolları Nelerdir ?

Özellikle ülkemizde her 3 yetişkinden ikisi sigara kullanıyor. Git gide artan sigara tüketimi insanlara maddi ve manevi zarar olarak geri dönüyor. Bu topluluğun içerisinde sigarayı bırakmak isteyip bırakamayanlar da dahil. Hatta bırakma teşebbüsüne girmeyip halinden memnun olan bir kesim de bulunuyor. Bu öğrenilmiş çaresizlik altında ömür boyu buna bağımlıyım diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar. Bu sınıf insanlar için maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Sigarayı bırakmanın ilk adımı istemekten geçiyor. Tüm hastalıkların altındaki sebep olarak gösterilen sigara, fiziksel sağlığımızı hatta psikolojimizi doğrudan etkiliyor.

Amerikada yapılan bir araştırma depresyon hastalarının büyük bir kısmında haftalık sigara tüketiminin 3 paket ve üstü olduğunu bizlere gösteriyor. Yapılan ankette üzerinde durulması gereken nokta bu denek veya hastaların paylaştığı bilgiler depresyon öncesi dönemi içeriyor. Depresyona yakalandıktan sonraki süreçteyse sigara tüketimi 1.5 – 2 kat artış gösteriyor ve üstüne alkol gibi diğer bağımlılıklar ekleniyor, tedavi güçleşiyor. Gelin lafı uzatmadan artık liste halinde sigara bırakma yöntemlerini inceleyelim..

10 Adımda Sigara Nasıl Bırakılır?

1- Sigara bırakma doğrultusunda denenen her başarısız yöntem “ASLINDA” bir başarıdır. Her başarısızlıkta motivasyonunuzu kaybetmeden, hemen diğer alternatif yönteme geçmeli; kararlı ve sabırlı olunmalıdır.

2- Bu süreçte psikolog hekimlerden destek almanız doğru bir yaklaşım olacaktır. Çeşitli psikoterapiler size dokunabilir, yardımcı olabilir. Mesela hipnoz ile bilinçaltına yönelik terapi, düşüncelerinizi kontrol edebileceğiniz bilişsel davranışçı terapi, emdr veya eft. Dikkat etmeniz gereken husus bu bilimsel terapilerin, klinik lisansa sahip uzmanlar tarafından uygulanıyor olmasıdır.

3- Bir günde veya bir haftada sonuç beklemek mantıksız bir bakış açısıdır. Sigara tüketimi doğrudan kesilmemeli yavaş yavaş azaltılmalıdır. Günde 2 paket içiyorsanız öncelikli hedefiniz 1 pakete indirmek olsun, sonra 2-3 dal derken mutlu bir son..

4- Sigara filtreleri diğer bir kozunuz. Yardımcı olması açısından bunlardan faydalanmanız süreci hızlandıra/bilir.
Sigarayı bırakmak için hazır olmayı beklemeyin, seneleriniz gidebilir. Hemen şimdi harekete geçin, hissinizi boşverin, ertelemeyin!

5- Beşinci adım olarak nikotin sakızları. Deneyen bir arkadaşım bu sayede sigarayı hayatından tamamen çıkardı. Tabi başkasında işe yarayan veya yaramayan bir yöntem sizde aynı sonucu vermeyebilir.

6- Diğer bir metod hedef şaşırtmak. Mesela iradeniz sizi zorluyor ve kendinize engel olamıyorsanız o an başka yiyeceklerden atıştırın. Çekirdek bilinen en iyi hedef şaşırtmadır.

7- Sigaranın zararları hakkında makaleler okumak ve bilgilendirici videolar izlemek farkındalığınızı üst düzeyde tutacaktır.

8- Ailenize ve yakın çevrenize durumu haberdar etmeniz akabinde onlardan destek almanız sizi motive edecektir. Ayrıca koşu, yürüyüş gibi sportif uğraşlar ilgili dönemde kendinizi iyi hissettirecektir.
Sigara veren arkadaşa ben bıraktım demek, haz dolu bir andır!

9- Arkadaşlarınıza bu konudan bahsetmenizin hiçbir zararı yok. Ciddi bir şekilde beklentileriniz hakkında sohbet edin.

10- Hatırlatıcı unsurların, mekanların üstüne gidin. Mesela ev ortamında balkonda sigara içiyorsunuz. Bu mekanda başka işlere konsantre olarak (telefonunuzdan oyun açabilirsiniz) uzun süreli bulunmayı çalışın.

Dilerseniz Sigara Bırakma Hattını (ALO 171) arayabilir ve profesyonel bir yardım talep edebilirsiniz.


Sigara Nasıl Bırakılır?

Sigara tiryakiliği, en öldüren toplumsal zehirlenme olayıdır. Sigara bağımlılığı en sık rastlanan hastalıktır. Sigara, tütünde ve kağıdında taşıdığı 4000`den fazla kimyasal madde yüzünden hastalıklara ve ölüme neden olur. Bunlardan 50`sinin kansere yol açtığı gösterilmiştir.
Sigara bağımlılığının ve keyif vericiliğinin nedeni nikotindir. Nikotin kalp ve damarları etkileyerek, tansiyon, damar tıkanıklığı ve çarpıntıya neden olur. Dumanında bulunan karbonmonoksit gazı, kanda oksijen taşınmasını azaltır, hücreler oksijensiz kalır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, yılda 4.8 milyon kişi sigara yüzünden ölmektedir. 2025 yılında bu rakamın 10 milyona çıkması beklenmektedir. Bunun yüzde 70`i gelişmekte olan ülkelerden olacaktır. Her geçen yıl zengin ülkelerdeki sigara içme oranı azalırken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde sigara kullanımı artmaktadır. Üstelik sigaraya başlama yaşı her geçen gün düşmektedir. İlkokul çağındaki çocuklarımız gizli reklamların etkisi ile ve aile fertlerini örnek alarak sigaraya başlamaktadır.

. Erkeklerde tüm kanser türlerine bağlı ölümlerin %35`inin, kadınlarda ise yüzde
15`nin nedeni sigaradır.

.Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90`ının nedeni sigaradır. Akciğer kanseri en sık görülen kanserdir. Sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri görülür ancak içenlerde risk 20 kat fazladır

. Sigara içenlerde akciğer dışlında ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, pankreas, böbrek, mesane, prostat, rahim kanseri riski de artmaktadır.

İstanbul Tıp Fakültesi`nin yaptığı bir araştırmada gösterilmiştir ki sigara içmeyip evde dumana maruz kalan kadınlarda yaşam süresi daha kısadır.

. Sigara, KOAH`ın (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) en önde gelen nedenidir.

.Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski 3 kat artmaktadır. Sigara içenlerde felç, emboli, tansiyon yüksekliği gibi tüm damar hastalıklarında artış olur.

. Sigara içen gebe kadınların çocukları düşük doğum tartılı doğmakta, bu
bebeklerde ileri yaşlarda akciğer hastalığı riski artmaktadır.

. Sigara kadın ve erkeklerde kısırlığa yol açmaktadır. Sigara, erkeklerde iktidarsızlığa neden olmaktadır.

. Sigara`nın özellikle kadınlarda cilt sorunlarına yol açtığı, kırışıklığı arttırdığı bilinmektedir. Klinik pratikte sigara bırakan kadınların kozmetik kullanma gereksiniminin azaldığı görülmektedir.

NİÇİN SİGARAYA BAĞIMLIYIZ?

Sigaraya ne nedenle başlarsak başlayalım, sigarasız yaşamı sürdürmekdeki güçlüğün nedeni sigaradaki nikotindir. Nikotin güçlü bir bağımlılık yapıcı maddedir. Kokain, eroin ve alkol ile karşılaştırıldığında en az bunlar kadar bağımlılığa neden olur. Üstelik toplumca sigara içmek kanıksanan bir davranış olduğu için, salgın biçiminde bir bağımlılık ajanıdır.

Sigara bağımlılığının SOSYAL, PSİKOLOJİK, FİZYOLOJİK bir tabanı vardır.
Üzüntüde, sevinçte, sıkıntıda yalnızlıkta sigara içme yanlış toplumsal bir davranış haline gelmiştir. Bağımlılarda sigara yakmak, taşımak bir refleks halindedir. Nikotin beyini kontrol eder hale gelmiştir. Sigara bırakma sürecinde bağımlılığın bu parçaları göz önüne alınarak plan yapılmalıdır.

SİGARA YOKSUNLUK BELİRTİLERİ

. Huzursuzluk
. Uykusuzluk
. Gerginlik
. Düşünceleri toplamada güçlük
. Sinirlilik
. Yorgunluk
. Titreme
.  Baş ağrısı
. Kabızlık
. Ağız kuruluğu
. Öksürük, balgam çıkarma

SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ

Dünyada sigara içen insanların yarıdan fazlası bırakmak istemektedir. Bu istek ne yazık ki bir çok gerçek dışı, kar amaçlı ancak bilimsel olmayan yöntemlerin de yayılmasına yol açmıştır. Ciddi sağlık kuruluşları ve örgütler, ancak bilimsel kaynaklara dayanan yöntemleri önermektedir. Danışmanlık, psikolojik destek, ilaç tedavisi bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerdir. Çeşitli ışınlarla, aygıtlarla, akpunktur, hipnoz gibi alternatif tıp yöntemleri ile yapılan bırakma tedavileri ile ilgili yeterli bilimsel veri yoktur. Ülkemiz ve dünyadaki uygulamalarda bu yöntemler, bilimsel kuruluşlardan çok kar amaçlı şirketlerce uygulanmaktadır.

Sigarayı bırakmada birkaç yöntem vardır:
Kendi kendine bırakma:
Bağımlıların bir kısmı sigarayı birden, kendi kendine bırakabilir. Bu zaman zaman yoksunluk sorunlarına yol açtığından bağımlıya zor anlar yaşatabilen bir yöntemdir. Ancak güçlü bırakma isteği ve sigaranın yol açtığı sorunlar yüzünden bu yöntemle bırakan insanların sayısı hiç de az değildir.

Etkinliği kanıtlanmış tıbbi tedavi:
Kendi kendine bırakmakta zorlanan kişilerde en etkili tedavi, hekim gözetiminde bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır. Bir tedavinin bilimsel olabilmesi için tarafsız araştırmacılarca bir çok kişide denenmesi ve başka yöntemlerle karşılaştırılarak uluslararası kabul gören dergilerde yayınlanmış olması koşulu aranır. Bu dergiler araştırma yazılarını bir çok bilim adamına danışarak yayınlamayı kabul ettiklerinden, her bir araştırma farklı ülkelerden hakemlerce de ele alınmış olur.

Sigara bırakmada etkinliği kanıtlanmış ve 2007 yılı başında ülkemizde ulaşılabilen tedaviler, Nikotin yerine koyma ve bupropion tedavileridir. Bu tedavilerden nikotin yerine koyma tedavisi bant ya da sakız ile olmakta, bupropiyon ise hap olarak kullanılmaktadır. Her iki yöntem de sağlık çalışanları kontrolünde uygulanmalıdır. Ülkemizde bu konuda sadece hekimlerin yetkinliği vardır. Avrupa ülkelerinde bu konuda eğitim almış eczacı ve hemşireler de sigara mücadelesine katkıda bulnmaktadır.

Etkinliği bilimsel açıdan tartışmalı tedaviler:
Hipnoz, akupunktur, luksopunktur gibi yöntemlerdir. Bu konuda araştırmalar vardır. Ancak etkisi kanıtlanmamıştır.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN HAZIRLANMAK GEREKİR

Önce kişinin kendisi buna karar vermelidir. İş yeri ya da ailesinde bırakmak isteyen başkaları varsa bunları da sürece katmak başarıyı arttıracaktır. Sigarayı bırakma sürecinde karamsarlığa kapılmamak gerekir. Zor anların olacağı ama bunları bu güne değin yüzbinlerce sigara bırakanın atlattığını unutmamak gerekir.

Bırakmak için bir gün belirlemek gerekir. Azaltarak bırakmada başarının az olduğu bilinir. Sigara bırakmadan önce niçin bırakmak isteiğinizi küçük bir kağıda yazıp yanınızda taşımalısınız. İleride sigara baskısı olduğunda bu kağıt sizdeki bırakma isteğini kamçılayacaktır.
Her gün bir 5 dakika ayırıp sigarasız yaşamın iyiliğini düşünmeniz, size yardımcı olacaktır.
Bırakma sürecinde kahve ve çay içimini azaltmak, meyve çayı ve su içimini arttırmak sürece yardımcı olacaktır.
Ev ve iş yerinden sigarayı anımsatan materyalleri (küllük gibi) uzaklaştırmak, giyisileri, evi havalandırmak size temiz bir ortam sağlayacaktır.
Unutmayın! Sigarayı bıraktığınızda yepyeni bir insan olacaksınız. Bu yüzden diş bakımı yaptırmanız, sigara nedeni ile sararan bıyık, saç ve tırnaklarınızı temizletmeniz önemlidir.

BIRAKTIĞINIZ GÜN

Bırakma günü sizin için bir bayramdır. İlk günler zor olacağı fikri doğru değildir. İstekli kişi, bu günleri özellikle destekle kolay aşar.
Sigarayı bırakınca yerine gelen ağız tadı ve sağlıklı süreç yüzünden kilo alımı olabilir. Ancak bol sıvı içmek, abur cubur diye anılan gıdalardan uzak durmak ve egzersiz yapmak bunu engeller.

Özelikle egzersiz sigara bırakmaya destek olur.
Hobi edinmek sigarasız günlerde sizi oyalayacaktır. Günde 20 sigara içen bir kişi en az 20 dakika sigaraya zaman ayırmaktadır. Her gün 20 dakika başka bir şeyle uğraşmak (kitap okumak, müzik dinlemek, vb) birey olarak gelişmenizi de destekleyecektir.

Sigarayı bıraktım diyebilmek için, 1 yıl içmemek gerekir. Bu süreden sonra bile bir tane içilse, eski sigara sayısına çıkılabilir. Bu nedenle sigarayı terk ettikten sonra, bir daha tatmamak gerekir. İlk bırakma haftaları zordur. İstek geldiğinde o ortamdan uzaklaşmak, su içmek, egzersiz yapmak ya da başka bir işle uğraşmak, size yardımcı olacaktır.
Sigara içmeye devam eden arkadaşlarınız size içme baskısı yaptığında, onlara da bırakmalarını önerin. Unutmayın zor olanı yapan ve örnek alınacak olan sizsiniz.

YOKSUNLUK VE BAŞA ÇIKMA

Sigara bırakıldığında bazı sorunlar olabilir. Ancak bu basit desteklerle 2 – 3 haftada çözülür. Sigara bırakıldığında akciğer temizleme işlemleri güçlenecek balgam ve öksürük artacaktır. Bu uygun bir tepkidir. Akciğer kendine geliyor denilebilir. Bol su içmek ve göğüs hastalıkları uzmanına gitmek size yardımcı olacaktır. Sigarayı bırakanlarda kabızlık olursa, lifli ve sulu gıda alımı sorunu azaltır. Sinirlilik, tepkililik gibi durumlarda egzersiz, psikolojik destek ve bazen ilaç desteği bağımlıya yardımcı olur.

SİGARA İÇME BASKISI ORTAYA ÇIKARSA

Eğer sabretmeyi başarırsanız, istek geldiğinde 3-5 dakika sürüp geçtiğini göreceksiniz. Bu kısa süreyi atlatmak sizin elinizde:

. Meyve ya da çiğ yenebilen sebzeler (havuç, marul, salatalık gibi) atıştırın.
. 10 kez derin nefes alıp verme egzersizi uygulayın.
. Basit egzersiz hareketleri yapın.
. Duş alın.
. Yemek sonrası istek geldiğinde sofrada oyalanmayın, hemen kalkıp dişlerinizi fırçalayın.
. O anda bir işle meşgulseniz, kısa bir süre yaptığınız işi bırakıp başka bir şeyle ilgilenin. Bu aşırı istek gelen dönemlerde, bırakmaya hazırlık aşamasında önerilen hobilerinizle uğraşabilir, evde oturuyorsanız dışarı çıkabilir, iş başındaysanız kısa bir süre odanızdan çıkıp bir arkadaşınızla kısa bir sohbet yapmayı ya da gazete okumayı deneyebilirsiniz.
. Asla “Bir tane içsem ne çıkar.” diye düşünmeyin. İçeceğiniz tek bir sigara, yeniden başlama riskinizi arttıracaktır.

SİGARAYI BIRAKMANIN FAYDALARI

Sağlığınıza yararları:

20. dakikada
. Nabız, kan basıncı, vücut ısısı normale döner.

24. saatte
. Kanda karbonmonoksit gazı hızla azalır.

2 hafta – 3 ay sonrasında
. Efor kapasiteniz artar.
. Öksürük azalır ve 3 ay içinde kaybolur.
. Balgam miktarı 2 haftada yarı yarıya azalır.
. Soluk alıp vermeniz kolaylaşır.
. Koku ve tat alma duyularınız iyileşir.
. Bağışıklık sisteminiz güçlenmeye başlar.
. Kendinizi daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye başlarsınız.
. Diş ve parmaklarınızdaki sarı lekeler kaybolur.

1. yılda
. Kalp krizi geçirme riskiniz ilk günlerden itibaren azalmaya başlar, 1 yılın sonunda risk yüzde 50 azalır.
.Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı riski %30 – 50 oranında azalır.
. Kronik bronşit ve amfizem (KOAH) gibi solunum yetmezliğine yol açabilen akciğer hastalıklarının ortaya çıkması engellenir. İlerleyen yıllarda solunum fonksiyonları iyileşir.

5. yılda
. Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanseri riski yarı yarıya azalır.

10. Yılda
. Felç olma riskiniz 5 – 10 yıl içinde hiç sigara içmemiş olanlarla aynı düzeye iner.
. Akciğer kanseri, ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, böbrek, pankreas kanseri riski azalır.

15. yılda
. Koroner damar hastalığı ve kalp krizi riski, hiç içmeyenlerinkiyle aynı olur.

Ekonomik yönü:
Sigaraya ayırdığınız para cebinizde kalacağı için tasarruf etmiş olacaksınız. Günde bir paket yabancı sigara içen bir kişi, bir yıllık sigara parasıyla eşi ile 1 hafta tatile gidebilir.

Sigara Bırakmanın Etkili Yolu Nedir ?
Sigara nasıl bırakılır ve sigara bırakmak için neler yapmalısınız?

Bu soruyu kendimize sormadan önce neden sigara kullanıyorum sorusunu sorun. Çünkü sigarayı bırakmak için bin bir çeşit gerekçe vardır. Sağlık en büyük sorundur. Sigara, Akciğer Kanserinin yanı sıra, ağız, gırtlak, böbrek, pankreas ve rahim kanserine yol açmaktadır. Sigara içenlerin kalp krizi riski içmeyenlere göre iki kat daha fazladır. Damar sertliğinin temel sebeplerinden biri de sigaradır. Bunların dışında kronik bronşit ve pek çok solunum yolu hastalığına da sebep olmaktadır. Ayrıca, bayanlar açısından daha büyük bir sorundur. Hamilelikte kullanılan sigara, erken doğum, gelişmeden doğum ve düşük yapma ihtimalini gerçek anlamda arttırır.

Sigara maddi anlamda da zarara uğratır. 2012 yılıyla beraber yapılan zamların diğer bir sebebi de insanların sigarayı bırakması için sebeplerinden biridir. Günde 1 paket sigara içen bir insanın ayda ortalama 200 TL masrafı olur. Bu da yılda 2400 TL demektir. 10 Yıl sigara içen bir insan 24000 TL harcar. Bu da günümüz şartların bir araba parası demektir.

Sigarayı bırakan insan içindeki sigara zifirini 10 yılda atar ve akciğerleri temizlenir. Bu durumda akciğer kanseri riskini azaltır. Sigarayı bırakan insan nadir hastalanır ve hastalıkların iyileşme süresi daha hızlı gerçekleşir. Tat duyusu gelişir ve yiyeceklerin tadını daha iyi alır. Aynı zamanda koku duyusu da gelişir.

Kendilerini iyi hissederler ve psikolojik olarak ölüm ve hastalık korkusu azalır.

Sigarayı bırakınca gerçekleşen tek sorun kilo almadır. Bu durum düzenli sporla önlenebilir. Akşamları yemekten yapılan koşular gerçek ölçüde kilo problemini azaltır.

Sigarayı bırakmanın en etkili yolu birden bırakmaktır. Azaltarak bırakmak insanın kendini kandırmasıdır. Çünkü düzenli olarak azaltamaz o gün ki sıkıntı ve sorunlara dayanarak daha fazla içebilir. İçici birden bırakmalıdır. Sigarayı bırakmak için kendinize özel bir gün seçin. Doğum günü, yeni yıl vesaire. Sigarayı bırakmak için en iyi zaman ramazandır. Eğer oruç tutuyorsanız günde 16 saat sigara kullanmıyorsunuz demektir. Ve bu bırakmak için en iyi zamandır.

Sigara içerek sizi örnek alan çocuklara kötü örnek olmaktasınız. Sadece kendi hayatınız için değil, onların hayatı için de bırakın. Bir kez daha düşünün. İnsanın isteyince yapamayacağı hiçbir şey yoktur

Sigarayı Bırakmanın Yolları

Çağımızın en ölümcül hastalığı halini alan kanserin dünya da hızlı bir şekilde yaygınlaşmasında, hiç şüphesiz ki sigaranın rolü çok büyüktür. Neredeyse ilkokul çağlarına kadar inen sigaraya başlama yaşı, her geçen gün daha da tehlikeli bir boyuta uzanmaktadır. Sigaranın zararlı etkileri insanlara her yolla anlatılmaya çalışılsa da nikotin bağımlılığından insanlar bir türlü vazgeçememektedirler.

Dünya çapında, sivil toplum örgütleri ve sağlık kuruluşları, insanları sigara konusunda bilinçlendirme çabası içinde, sigaraya savaş açmış bulunmaktalar. Hatta sigara kullanımını en aza indirmek için devletlerin bile uyguladığı bazı yaptırımlar bulunmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda uygulamada olan kapalı alanlar da sigara kullanımına verilen cezalar, tamamen toplum sağlığını güçlendirmek ve sigara kullanımından insanları uzaklaştırmak için yapılan çalışmalardır.
Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı

Ülkemizde ve dünyamız da sigara ile savaş için türlü yollar izlenmektedir. Devletimiz de sağlıklı bir topluma sahip olmak için sigara ile savaş vermekte ve sigarayı bırakmak isteyen insanlara her türlü desteği sağlamaktadır. Bu destek bazında yapılan çalışmalara en güzel örnek, 27 Ekim 2010 tarihinde kurulan Alo 171 Sigara bırakma danışma hattıdır.

Sigarayı bırakmak isteyip de bir türlü bu konuda başarılı olamayan insanların başvurduğu sigara bırakma hattı, bu konu önemli bir destek sunmakta ve birçok kişinin sigarayı bırakmasında da etkili olmaktadır. Sigara bırakma hattını aradığınız zaman karşınıza, sigara bırakma konusunda eğitim verecek yetkide ve bilgide olan uzman kişilerin size bu konuda destek sağladıklarını göreceksiniz. 24 Saat açık olan danışma hattını gece, gündüz istediğiniz her saatte arayabilirsiniz. Öncelikle size sorulan sorularla bağımlılık dereceniz yetkili kişiler tarafından ölçülecektir. Yetkililer sizden aldıkları bilgiler ışığında, bağımlılık derecenize en uygun olan tedavi şemasını çıkarıp, o tedaviye uygun bir programı size sunacaklardır.

Size bir plan sunan danışmanların işleri planı size verdikten sonra da bitmemektedir. Belli periyotlarla bağımlı olan kişileri arayarak, sigara bırakma yolunda ne kadar başarılı oldukları hakkında bilgi almaktadırlar. Eğer bir başarısızlık varsa farklı bir program uygulayarak, daha başarılı bir sonuç alınmasını da hedeflemektedirler.

Sigara bırakma danışma hattı günlük en az 1500 vatandaşımıza sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmakta ve psikolojik destek sunmaktadır.

Bırakılması için bu kadar çok mücadele verilen sigaranın insan hayatına verdiği zararları hiç düşündünüz mü? Şimdi sizlere sigaranın zararları hakkında bilgi vermek istiyoruz.
Sigaranın Zararları Nelerdir?

Sigaranın zararları saymakla bitmez. Fakat bu kadar zararlı etkisine karşılık, bu bağımlılığa yakalanan nikotin bağımlısı kişiler, bir türlü bu hastalıktan kendilerini arındırmayı başaramamaktadırlar. Çünkü sigaranın içinde bulunan en tehlikeli zehirlerin başında gelen nikotin, aynı zaman da uyuşturucu özelliği ile insanları kısa sürede kendi bağımlı bir hale getirmektedir. Sigara bağımlılığına yakalanan bir insanın aslında uyuşturucu bağımlılarından hiçbir farkı bulunmamaktadır. Tek fark kullanılan uyuşturucunun farklı bir maddeden oluşması ve kullanılan dozun farklı olmasıdır. Bunun dışında kalan her şey uyuşturucu bağımlılığı ile birebir örtüşür ve en kötü bağımlılık çeşitlerinin başında yer alır.

Dünya Sağlık Örgütünün her yıl yaptırdığı araştırmalar sonucunda, Sigara bağımlılığının dünya çapında insan sağlığını çok olumsuz yönde etkilediğini ve ölümcül hastalıkların temelinde bu bağımlılığın olduğunu herkes bilmektedir. Bu konuda her yıl Dünya Sağlık Örgütü açıklamalar yapmakta ve insanları bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Fakat bu bağımlılığa yakalanan kişiler için sonun ölüm olması bile bu bağımlılıktan vazgeçmek için yeterli etkeni oluşturmamaktadır.

Sigara bağımlılığı kişinin sadece kendisine değil, çevresinde ki insanlara da zarar verdiği bir illettir. Şimdi size bu zararlar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

* Sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinin % 10 – 15 aralığında zeka geriliği ile dünyaya geldiğini biliyor musunuz? Hamilelik öncesi ve hamilelik esnasında içilen sigaralar direk olarak bebeklerin zihinsel gelişimini etkilemekte ve bir ömür boyu yaşayacakları sağlık sorunları ile dünyaya gelmelerine zemin hazırlamaktadır.

* Karbonmonoksit, Nikotin ve Katran, bu saydığımız zehirlerin hepsi sigara da bulunan maddelerdir. Bu maddeler insan bedenine en büyük zararı veren maddelerdir. Bu maddeler aynı zaman da kanserinde habercisidirler. Akciğer ve Karaciğer kanserlerinin en önemli nedeni sigara bağımlılığıdır.

* Sigara içinde yoğun şekilde bulunan Karbonmonoksit maddesi, kanda ki oksijeni tamamen tüketir ve damarlarda kolestrol depolanmasına zemin hazırlar. Bunun neticesi olarak da insanların kalp krizi riski artar. Sigara kullanan insanların, kalp krizi riski kullanmayan insanlara göre her zaman çok daha fazladır.

* Yine sigara içen erkeklerde, mesane ve prostat kanserinin daha yaygın bir şekilde görüldüğü gözlenmektedir. Pankreas kanseri, yemek borusu kanseri, bağırsak ve mide kanseri gibi kanser türlerinin en çok sigara içen insanlarda yaygın şekilde görüldüğü de önemli bir sağlık gerçeğidir.

* Sigara kullanan kişilerde, kadın – erkek ayırt etmeksizin kısırlık sorunu yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan kısırlık sorununun temelinde sigara kullanımı yatmaktadır.

* Sigara içen bayanlarda rahim, yumurtalık ve meme kanserine daha sık rastlanmaktadır.

* Hamilelik esnasında içilen sigaralar, erken doğumlara, düşük veya sakat çocuk doğumlarına yol açmaktadır.

* Alzheimer adı verilen, erken bunama, yani beyin hücrelerinin ölmesi hastalığının da ilerlemesinde sigaranın rolü oldukça fazladır.

* Sigara kullanan insanların ellerinde, dudaklarında, dişlerinde sararma olduğu gibi bedenlerinde de çok kötü bir koku oluşur. Bu pis ve itici görüntü, çoğu zaman bu insanların toplumda dışlanmalarına yol açar.

* Sigara bağımlılığı olan erkeklerde; iktidarsızlık, ereksiyon da azalma ve döllenme yetersizliği meydana gelir.*Vücudun inselin direncini kırarak, insanların şeker hastalığına yakalanmasına neden olur.

* Çoğu zaman insanlar, sigara içerek psikolojik olarak rahatladıklarını iddia ederler. Oysa en çok depresyon vakalarının sigara bağımlılarında görüldüğünü bilmezler. Sigara depresyon hastalığının en önemli tetikleyicilerinin başında gelir. Sigara içerek rahatlıyorum söylemi, bağımlı insanların kendilerini rahatlatmak için uydurdukları bir saçmalıktan başka bir şey değildir.

* Sigara kullanan insanlar tat alma duygularını tamamen kaybederler. Yedikleri hiçbir yemekten gerçek lezzetini alamazlar.

* Sigara kullanımı gözler içinde son derece zararlıdır. İlerleyen yaşlarda sigara kullanan kişilerde katarak ve daha ötesi olan körlük vakaları görülebilmektedir.

* Sigara kullanan kişilerin derilerinde sararma ve kahverengi lekeler oluşur. Bunlar hücre ölümleridir. Yani sigara kullanan kişiler, kullanmayan kişilere göre çok daha çabuk yaşlanırlar ve ciltlerinde yaşlılık ibareleri oluşur.

* Sigara kullanımı; kronik baş ağrılarına yol açar ve devamlılığı durumunda, hastanın migrene yakalanmasına neden olur.

* Sigara kullanan bir kişi asla benim zararım sadece kendime diyemez. Çevresinde bulunan kişilerde pasif içici olarak, aynı zehre maruz kalmaktadırlar. Bu yönüyle bakıldığı zaman, bağımlı insanlar sadece kendilerine değil, çevrelerine ve topluma da zarar veren bir insan profiline sahip olmuş bulunmaktadırlar.


Sigaranın insan sağlığına ve topluma verdiği zararlar bu kadar ortada iken siz halen sigara kullanma konusunda ısrarlı iseniz, size tavsiyemiz Alo 171 Sigara bırakma hattı ile irtibata geçmeniz. Bu sayede sizde bu kötü alışkanlığınızdan kurtulmak için bir adım atmış olursunuz.


SİGARANIN BIRAKILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER:

Aldatıcı olan ve bağımlıları yanlış yöne sevk eden ürünlerden kaçınmak gerekir. Yanlış yöntemler sigarayı bırakmayı kolaylaştırmak yerine, güven azalmasına ve sigarayı bırakmaktan vazgeçmeye neden olabilir.

Bu yöntemlerden bazıları şunlardır.

ELEKTRONİK SİGARA:

Elektronik sigara ithalatı ve satışı 2008 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ‘’bağımlılık yapma riskinin fazla olması ve sigarayı bıraktırıcı çalışmaları engelleyebileceği’’ gerekçesiyle yasaklanmıştır.

Elektronik sigaraların içerdiği nikotin miktarı net olarak bilinmemektedir. Bu yüzden sigarayı bırakmaya çalışırken bağımlığın artma ihtimali vardır.

BİTKİSEL ÜRÜNLER:

İçinde karanfil, sarı kantaron, melisa gibi bitkiler bulunan toz veya tablet şeklinde çeşitli markalar altında satılan bu ürünler sigara bırakmak isteyenlerin bir mucize gibi sarıldığı ve çoğunlukla hayal kırıklığına uğradığı ürünlerdir.

Bu ürünler de elektronik sigara gibi Sağlık Bakanlığının tavsiye etmediği ürünlerdir.


Bu alanda çeşitli sigara bıraktırma yöntemleri ve başarı oranları hakkında bilgiler verirken son kısımda Sigarayla Savaşanlar’ın 15 yılı aşkın süredir kullandığı ve başarısını kanıtlamış olan yöntemi hakkında bilgilere ulaşacaksınız.


İLAÇLA SİGARA BIRAKMA:

Tüm ilaç tedavileri doktor reçetesiyle ve kontrolünde kullanılmalıdır. Sigarayı bırakmak isteyen kişinin detaylı bir muayenesiyle birlikte başlanan tedavi ile başarı artmaktadır. İlaç tedavileri genelde 8 haftadan daha uzun sürmektedir. Uzun süren ilaç kullanımları bazen tedavinin yarım bırakılmasına ve bağımlının başarısızlığına yol açabilmektedir.

İlaç tedavilerinden bazıları şunlardır:

Nikotini Yerine Koyma Tedavisi (Nikotin Replasman Tedevisi)

Bu tedaviye sigaranın bırakıldığı ilk gün başlanır. Tedavide kullanılan seçeneklerden bazıları nikotin sakızı, nikotin bantı ve nikotin içeren burun spreyidir. Nikotin içeren bu seçenekler arasında tedavi etkinliği açısından önemli bir fark yoktur.

Bu tedavinin amacı, sigaranın kesilmesini izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluk semptomlarını ortadan kaldırmaktır. Böylece sigarayı bırakmak isteyen kişi yoksunluk semptomlarını daha az yaşar, psikolojik ve davranışsal boyutu ile mücadele edebilir ve hekim kontrolünde uygulanmalıdır.

Nikotin bantının kullanımı kolaydır ve kullanımı sırasında nikotin yavaş salınır.Ancak acil sigara içme isteği karşısında başarının arttırılmasını sağlamak amacıyla tedaviye, nikotin sakızı, nasal sprey gibi diğer formlar da eklenebilir. Tedavi 8-12 haftada sonlandırılır.

Nikotin tedavilerinde kullanılan seçeneğin uygulanma yeri ve şekline bağlı olarak bölgesel irritasyonun yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, aritmi, uykusuzluk, gözlerde yaşarma, öksürük, ishal, kabızlık, anormal rüya görme gibi yan etkiler görülebilir. Tedavi sırasında sigara içilmemelidir.  


Nikotin replasman tedavisi son altı hafta içinde myokard enfarktüsü geçirenlerde, unstabil angina pektorisi olan hastalarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır. Gebelikte yarar-zarar oranı belirlendikten sonra kullanılmalıdır.

Nikotini yerine koyma tedavisinde erken geri dönüş sıktır. Tedavinin davranış tedavisi ile birlikte kullanılması başarı oranını yükseltir.

Hiçbir destek almadan sigarayı bırakma oranı % 4,5 iken, nikotini yerine koyma tedavisi ile bu oran iki katına kadar çıkmaktadır.


Bupropion, nontrisiklik, aminoketon grubu bir antidepresandır. Depresyon öyküsü olan/olmayan olgularda eşit etkili olması, bu etkisinin antidepresan özelliğinden kaynaklanmadığını desteklemektedir. 

Noradrenerjik ve dopaminerjik aktiviteye sahiptir. Norepinefrin ve dopaminin sinaptik geri alınımının zayıf bir inhibitörüdür. Nikotin yoksunluk belirtilerinin azalmasına neden olur.

Hasta ilacı kullanmaya başladıktan sonra 7-14 gün içerisinde sigarayı bırakacağı bir günü saptamalıdır. En az iki ay kullanılması önerilir. Nikotini yerine koyma tedavisiyle kombine kullanılacaksa, nikotini yerine koymaya sigaranın bırakıldığı gün başlanır.

Bupropion bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Tip I antiaritmiklerin (propafenon, flekanid), antidepresanlarin (desipramin, fluksetin), antipsikotiklerin (risperidon, thioridazin), beta blokerlerin metabolizmasını yavaşlattığı için bu ilaçların dozları azaltılmalıdır. Yan etkileri en sıklıkla baş ağrısı, uykusuzluk ve ağız kuruluğudur. Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği, kafa travması, alkol kullanımı, oral antidiyabetik kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Epilepsisi olan hastalarda kontrendikedir.


Vareniklin agonist ve antagonist fonksiyonları ile nikotin bağımlılığını azaltırken yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasını engeller.

Tedavinin 7-14 günleri arasında bir gün sigara bırakılır. 2-3 ay kullanılması gerekir.

Yan etkileri arasında kusma, baş ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, uykusuzluk, anormal rüyalar, huzursuzluk, nazofaranjit bulunur. Bazı hastalarda Vareniklin kullanımı sonrasında intihar bildirimi bulunmasından dolayı FDA tarafından özel bir uyarı eklenmiştir. Vareniklin kullanmanın planlandığı hastaların psikiyatrik durumu iyi değerlendirilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda simetidin ve vareniklinin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

İkinci Seçenek İlaçlar

Bunların dışında çeşitli çalışmalarda etkinliği gösterilmiş ikinci seçenek ilaçlar ve henüz araştırma aşamasında olan tedavi seçenekleri ise rimonabant, nikotin aşısı, klonidin ve nortriptilindir. 


DAVRANIŞ TEDAVİSİ İLE SİGARA BIRAKMA

Her hastanın farklı hayat koşulları ve sigara içmek için farklı nedenlerinin bulunmasından dolayı davranış tedavisi kişiye özeldir. Hasta tedaviye aktif olarak katılmalı ve istekli olmalıdır. Sigara bırakma konusunda istekli olmayan hastalar değerlendirip, uygun bir planla bırakmayı düşündürecek yola sokulmalıdır.

Davranış tedavi şekilleri kişisel veya grup görüşmeleri şeklinde olabilir. Hastanın yaşadığı zorlukların öğrenilmesi ve bu zorlukların çözüm yollarının önerilmesi gereklidir.

Davranış tedavisinde, hastanın sigarayla ilgili olumlu düşüncelerinin değiştirilmesi, sigarayla ilgili uyaranların tespit edilmesi ve bu uyaranlardan uzaklaşması için önerilerde bulunulması, sigara içme isteği ile baş etmek için genel ve kişiye özel çözüm önerilerinin geliştirilmesi, yakın çevresinin desteğinin alınması ve hastanın kendisini ödüllendirmesi sağlanır.

Sigarayı bırakan hastamızda nüksün önlenmesi için bırakma gününden itibaren ilk ay içinde haftada bir görüşme planlanmalıdır. Daha sonra ilk yıl doluncaya kadar, üç ayda bir görüşmek önemlidir.

Nüksün önüne geçmek için, bırakmış olan her hasta tebrik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Sigaranın bırakılması ile ortaya çıkan yoksunluk belirtileri ile ilgili bilgi verilip, çözüm önerileri sunulmalıdır. Motivasyonda dalgalanmalar yaşanabileceği hatırlatılmalıdır. Hastamız sigarayı bıraktıktan sonra bir veya birkaç kez sigara içme girişiminde bulunduysa bunun nüks olmadığı belirtilmelidir. Ancak sigara içmesine neden olan durum iyice araştırılmalıdır. İçmediği süre için tebrik edilip, bırakma kararından vazgeçmemesi için cesaretlendirilmelidir. Çünkü hastalar, tek bir sigara bile içmiş olsa tekrar başladığını düşünmekte ve başarısız olduğunu sanmaktadır.


AKUPUNKTUR TEDAVİSİ

Akupunktur: Kulak ve vücut akupunkturu olarak iki şekilde uygulanır. Bu akupunktur bölgeleri iğne, kalıcı iğne, elektro stimulasyon yöntemleriyle uyarılarak yoksunluk belirtilerinin azaltılması sağlanır. Genellikle başarı oranının yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ancak ilk aylarda sigaraya geri dönüş yaşanabilmektedir. Bunun için tedaviye belli aralıklarla devam edilmesi önerilmektedir.

SİGARAYLA SAVAŞANLARIN KIZILÖTESİ CİHAZ TEDAVİSİ

Türkiye’de 1997 yılından beri başarı ile uygulanmakta olan bu yöntemle bugüne kadar binlerce insan sigarayı bırakmıştır. Fransa’dan ithal edilmiş infraruj ışık üreten bu cihaz sigaranın yoksunluk belirtilerinin azaltılması ile beyinde bulunan seratonin ve endorfinlerin düzgün salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar rahatlık, huzur, keyif gibi duygularla ilgilidir. Sigara içmeyenlerde günlük hayatta doğal olarak salgılanabilen bu maddeler, sigara bağımlılarında nikotin alımı ile salgılanmaktadır. Bu yüzden sigarayı bıraktığımız ilk günlerde bu hormonların düzenli salgılanmaması yüzünden bağımlı sıkıntılı günler geçirir.
Tedavi sırasında bu hormonların düzenli salgılanması ile birlikte nikotin yoksunluğu azaltılmakta ve başarı oranı yükselmektedir.

Tedaviye, davranış tedavisi de eklenerek psikolojik destek sağlanmaktadır. Bu iki tedavinin kombine bir şekilde doktorumuz tarafından uygulanmasıyla başarı oranı % 95 lere çıkmaktadır.


Sabahları kahvaltıdan önce sigara içmeden güne başlayamayan, her fırsatta dumanaltı olmak için binbir türlü sıkıntıya katlanan, sigarasız kaldığında adeta kişilik değiştirecek kadar kendini kaybeden bir sigara bağımlısı mısınız? O halde sağlığınızı, geleceğinizi tehlikeye atmış durumdasınız. Üstelik bunu siz de biliyorsunuz. Haydi gelin, hayatınızı kurtaracak o kesin karar doğru adım adım nasıl yaklaşacağımızı gözden geçirelim. Sigarayı vücudumuzdan değil, hayatımızdan nasıl kovabiliriz, bir düşünelim.. Sigara kullanımı genellikle ergenlikte başlar. Ülkemizde 15 yaş üzerindeki 16 milyon kişi sigara içmektedir. Ergenler genellikle özenme, arkadaş çevresinden etkilenme,bağımlılık arayışı, kimlik karmaşası gibi nedenlerle sigaraya başlarlar. Bunun yanında yaşadıkları stresle başetmede zorluk çeken gençler, sigaraya yönelmektedir. Araştırmalar sigara içen ergenlerin benlik saygısının daha düşük olduğunu göstermektedir. Depresyon yaşayan kişiler de sigaraya daha fazla yönelir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde toplumun %43.6'sı sigara içmektedir. Bu oran erkeklerde %62.8, bayanlarda %24.3'tür.

Sigara Ciddi Zararlara Yol Açıyor:
Türkiye'de insanların %10.6'sı sigarayla ilişkili nedenlerle ölmektedir. Terörden yılda 2-3 bin, trafik kazalarından 6-7 bin, sigaraya bağlı hastalıklardan ise yılda 35 bin (günde 100 kişi ) hayatını kaybetmektedir. Sigara kullanımına bağlı ölüme yol açan hastalıklardan bazıları; kronik bronşit, amfizem, akciğer kanseri, kalp enfarktüsü, beyin damar hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarıdır. Araştırmalarda yapılan hesaplamalar gösteriyorki, günde 15 sigara içen 30 yaşındaki bir insanın normal ömrü, 5 yıl kısalmaktadır.

Sigara İçmeyenlerde Kanser Oluyor ?

Sigara içenleri yanıltan en önemli durumlardan biride sigara kullandığı halde kansere yakalanmayan pek çok insan olduğu gibi, sigara içmediği halde kanser olan pek çok insanın bulunmasıdır. Unutulmamalı ki sigara içenlerin çoğu, akciğer kanserine yakalanmasa da sigara içen bir kişinin ak­ciğer kanseri olma riski, içmeyene göre 8 kat fazladır ve akciğer kanseri olanlann % 80'i sigara içmektedir. Üstelik sigara sadece akciğer kanseri değil ağız boşluğu, gırtlak, yemek borusu, böbrek, rahim ağzı, mesane ve pankreas kanserleri ve akut lösemi riskini de arttırmaktadır. Sigara, kanser dışında mide ülseri, burger has­talığı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, hormonların etkilenmesi sonucu kadınlarda cilt kırışıklıkları, adet düzensizlikleri, erken menapoz gibi pek çok soruna yol açabilmektedir.


Sigarayı Bırakınca Olanlar:

Özenti ya da stresle başetmek için başlanan sigara, bir süre sonra zevk verici olmaktan çıkar ve kişi sigarayı içmediginde ya­şadığı sıkıntıdan (yoksunluk belirtileri) kaçmak için sigara içmeye devam eder. Yoğun sigara kullanan kişiler, son sigaradan birkaç saat sonra tütün arayışı, huzursuzluk, sinirlilik, keyifsizlik, gerginlik, konsantre olamama gibi yoksunluk belirtileri yaşamaya başlar ve zamanla buna uykusuzluk, iştah artışı ve kalp atışı hızında azalma eklenir. Bu belirtiler 2-3 gün içinde en yüksek düzeye ulaşır ve 2-3 hafta sürer, iştah artışı ve kilo alma 6 ay devam edebilir. Özellikle tatlı yiyeceklere karşı aşırı istek olur. Dikkat isteyen işlerde performans bozulabilir. Bu belirtiler, yeniden sigaraya başlamanın en önemli nedenidir. Çoğu sigara tiryakisi, sigarayı istediği zaman bırakabileceğini iddia eder ama bu belirtileri ya­şayacak kadar sigaradan uzak kalmadığı halde bunun kendi ter­cihi olduğunu söyler. Oruç gibi, sigaradan uzak kalmak zorunda kaldıkları zaman, yukarıda saydığımız belirtileri yaşadıklarında ise bunu sigaraya değil, açlığa bağlarlar. Durumunu inkar etmek, her bağımlılık türünde tipik bir tutumdur.

Sigarayı Bırakmak Mümkün:

Araştırmalar sigara içenlerin % 90'ının sigarayı bırakmak is-tediklerini fakat bunu başaramadıklarım göstermektedir. Uyandıktan hemen sonra sigara içenler, hastayken sigara içenler, sigaradan uzak duramayanlar, sabahları daha fazla sigara içenlerin ciddi derecede bağımlılığı vardır ve bu kişiler sigarayı bırakmakta zorlanırlar. Sigarayı bırakanların %70'i ilk ayda tekrar kullanmaya başlarlar. Sigarayı bırakmış olanların dörtte birinden azı, ilk girişiminde bunu başarmıştır. Sigarayı kalıcı olarak bırakanların çoğu bunu başarmadan önce  3-4 kez bırakmayı deneyip yeniden başlamışlardır. Güzel haber şu ki, sigarayı bırakmaya çalışıp  bırakamamak her şeyin sonu değildir.Neden başarısız kalındığından ders alarak bunu başarıncaya kadar tekrar tekrar gayret etmek gerekir. Araştırmaların verdiği başka iyi bir haberde de, Amerikada sigara içen kişilerin yaklaşık %45'inin sonunda sigarayı bırakabilmesidir. Demek ki en iiyisi, sigaraya hiç başlamamak. Eğer başlanmışsa bırakmak mümkün, ama geç kalmamak gerekir.

Profesyonel Yardım Alın:

Sigara bırakma programlarında en sık kullanılan yöntemler nikotin yerine koyma tedavileri (nikotin sakızları, nikotin bantları)Bupropion, psikoterapi, hipnoz ve akupunktur. Nikotin sakızları ve cilde yapıştırılan bantlar, özellikle fazla sayıda sigara kullanan kişilerin sigarayı bıraktıklarında yaşadıkları ciddi yoksunluk belirtilerini yatıştırmaya yarar. Avrupanın pek çok yerinde ve Amerika'da sigarayı bırakmak için uzun süredir kullanılan Bupropion(Zyban) isimli depresyon ilacı, Türkiyede de son zamanlarda kullanılmaya başlandı. Bu ilaç, sigara bırakıldığında ortaya çıkan huzursuzluk, sinirlilik, gerginlik, konsantra olamama, uykusuzluk ve iştah artışı gibi depresif belirtileri  azaltır. Yeniden sigaraya başlamanın en önemli nedeni, bu belirtilerdir ve Bupropion kullanan kişilerin uzun vadede yeniden sigaraya başlama riski, kullanmayanların yarısı kadardır. Bupropion, bir çok depresyon ilacının aksine, uyku ve iştah artışı ya da cinsel isteksizlik gibi yan etkilere neden olmamaktadır. Hipnoz olmaya yatkın kişiler ise bu metottan büyük yarar gö­rebilir. Hipnozla     sigaradan soğumak ve sigaraya karşı iradeyi güçlendirmek mümkündür.

Size Neler Düşüyor?

Sigarayı bırakmak için kendinizi hazırlayın!
Bırakmak istediğinize dair olumlu karar verin. Bunun ne kadar zor olabileceğine dair olumsuz düşünceleri engellemeye çalışın.
Bırakmak isteyişinizin bütün nedenlerini sıralayın. Her gece yatmadan önce bu nedenlerden birini 10 kez tekrar edin.
Sağlığınız ve başkalarına karşı sorumluluklarınızın yanında, güçlü kişisel nedenler geliştirin. Örneğin sigara mola­ları, safın almak için koşuşturma, ateş arama için ziyan ettiğiniz toplam zamanı vb. düşünün.

Kendinizi fiziksel olarak forma sokmaya başlayın: Düzen­li egzersiz yapın, daha fazla sıvı alın, yeterince dinlenin ve aşırı yorgunluktan kaçının.
Bırakmak için bir tarihi hedef olarak belirleyin. Doğum gününüz, evlilik yıl dönümünüz gibi özel günleri seçebi­lirsiniz. Eğer yoğun olarak iş yerinde sigara içiyorsanız, tatilde bırakın. Belirlediğiniz günü kutsal gibi kabul edin, hiçbir şeyin onu değiştirmesine izin vermeyin. Böylece bırakma gününüzü her yıl kutlayabilirsiniz.

Ne Bekleyeceğinizi Bilin!

Bırakma belirtilerinin -geçici- oldugunu bilin. Geneli sadece 2-3 hafta sürer.
Yeniden başlamaların çoğunlukla, bırakma belirtile hala en yoğun düzeyde ve vücudunuzun nikotine bağımlı, olduğu sigarayı bırakma dan sonraki ilk hartada meydana geldiğini bilin. Bunun geçireceğiniz en zor zaman oldugunun farkında olun ve bu kritik dönemi atlatmak için iradeniz, aileniz, arkadaşlarınız gibi bütün şahsî kaynaklarınızı kullanın.
Diğer yeniden başlamaların çoğunun da, sigarayı bıraktık­tan sonraki ilk 3 ay içinde oldugunu bilin. Yeniden başla­ma özellikle stresle, beklenmedik şekilde tetiktenin Bu du­rumlar. sigarayı rahatlamayla özdeşleştirdiği için, kişinin otomatik olarak sigaraya yöneldiği anlardır. Bunlar meydana gelmeden önce kendini hazırlamak zor olduğu için, oldugunda fark edebilmek önemlidir. Unutmayın, sigara bir alışkanlıktır, ama kırabileceğiniz bir alışkanlıktır.
Daha önce sigarayı temelli bırakmış kişilerin çoğunun. bunu ancak birkaç denemeden sonra yapabildiklerin! bi­lin. ilk denemede bırakanlardan biri olabilirsiniz, ama 'yılmayın' ve yeniden deneyin.

Başkasını Bu İşe Dahil Edin

Hedeflediğiniz günde sigarayı bırakabileceginize dair bir arkadaşınızla iddiaya girin. Sigara paranızı her gün bir kenara koyun ve eğer sigara içerseniz o parayı bir yere bağışlayın. (Ama sigara içerseniz. vazgeçmeyin, gücünüzü toplayıp yeniden deneyin.)
Eşmizin ya da bir arkadaşınsın sizinle birlikte sigarayı bırakmasını isteyin.
Ailenize ve arkadaşlarınza sigarayı bırakacağınızı ve bunun tarihini söyleyin. Bu, hem bırakmadan önce. hem de sonra önemli bir destek kaynağı olabilir

Bırakma Yolları:
Marka değiştirin, tadını kötü bulduğunuz bir markaya ge­çin.
Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin. Bu, sigara içme davranışınızı değiştirmenize yardımcı olacakür. Ancak, da­ha fazla sigara içmeyin, içinize daha sık ya da daha derin çekmeyin, parmağınızla filtrenin deliklerin! kapatmayın. Bunların hepsi aldığınız nikotin miktanni arttırır; oysa amaç vücudunuzu yavaş yavaş nikotinsizliğe hazırlamaktır.Sigarayı Bırakmak İçin İpuçları
Her bir sigaranın sadece yarısını için.
Her gün ilk sigaranızı yakmayı bir saat geciktirin.
Günün yalnızca tek ya da çift saatlerinde içme kararı alın.
Önceden, o gün kaç sigara içeceğinize karar verin. Bu sayının üstündeki her sigara için istediğiniz bir yere para bağışlayın.

Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı ola­cak şekilde değiştirin. Örneğin süt için (çoğu kimse sütün sigarayla gitmediğin! düşünür).
Yemeklerinizi, sizi sigaraya yöneltmeyecek şeylerle bitirin.
"Kafanızı toplamak" istediğinizde sigara yerine bir bar­dak meyve suyu için.
Unutmayın ki sigarayı azaltmak bırakmanıza yardımcı olur, ama bunun yerini tutmaz. Günde yedi sigaraya ka­dar indiyseniz bırakma tarihini belirleme ve ona bağlı kalma zamanı gelmiş demektir.
"Otomatik Olarak" Sigara içmeyin

Gerçekten istediğiniz zaman için. Sırf alışkanlıktan dola­yı sigara yakmaya kalktığınızda, kendinizi yakalayın.

Kül tablalarınızı boşaltmayın. Bu, her gün kaç sigara içtiğinizi size hatırlatacak, izmaritlerin görüntü ve kokular. hoş olmayacaktır.

İçtiğiniz her bir sigaranın farkına varın. Ters elinizi kullanarak, sigarayı farklı bir cebinize ya da her zaman koyduğunuzdan başka yerlere koyarak otomatik olarak siga-raya uzanma davranışınızı kırın.
Gün boyu birçok kere, hiç düşünmeden sigara içiyorsanız, her sefer bir sigara yakarken aynaya bakmaya çalı­şın. Bunu istemediğinize karar verebilirsiniz.

Sigara İçmeyi Uygunsuz Hale Getirin:
Sigarayı kartonla almayı bırakın. Bir paket bitmeden diğerini almayın.
Evde ya da işte, yanınızda sigara taşımayı bırakın. Sigaraya ulaşmanızı zorlaştırın.

Sigara İçmeyi Hoş Olmayan Bir Hale Getirin:
Sizin için özellikle zevk verici olmayan şartlarda sigara için. Örneğin başkalarıyla birlikte içmekten hoşlanıyorsanız bunu yalnız yapın. Sandalyenizi boş bir köşeye doğ­ru çevirin ve sadece içtiğiniz sigarayla onun olumsuz et-kilerine konsantre olun.
Bütün izmaritlerinizi büyük bir cam kavanoz içinde top­layarak, sigaranın pisliğini hatırlamak için saklayın.

Bırakmadan Hemen Önce:

Sigarasız olma egzersizleri yapın.
Bir daha asla sigara içmeyeceğinizi 'düşünmeyin.' Her seferinde, o günü de sigarasız geçirmeyi düşünerek bırakın.
Kendinize bugün sigara içmeyeceğinizi söyleyin ve içmeyin.
Uzun süre kalan sigara kokusundan kurtulmak için elbi­selerinizi! temizleyin.
Bıraktığınız Gün:
Bütün sigara ve kibritleri atın. Çakmakları ve kül tablala­rını saklayın.
Diş hekimine gidip dişlerinizi! temizleterek sigara lekelerinden kurtulun. Dişlerinizin bu şekilde ne kadar güzel gözüktüğüne dikkat edin ve onları öyle tutmayı hedefleyin.
Kendiniz ya da bir başkası için almak istediğiniz şeylerin listesini yapın. Maliyetlerin! sigara paket fiyatı üzerinden hesaplayın ve bu hediyeleri almak için parayı bir kenara koyun.
O büyük günde kendinizi çok meşgul edin. Sinemaya, spor yapmaya gidin; uzun yürüyüşler yapın ya da bisiklete binin.
Ailenize ve arkadaşları niza o günün sigarayı bırakma gü­nünüz olduğunu hatırlatın.
Onlardan ilk haftalarda yaşayacağınız zorluklarda size yardımcı olmalarım rica edin.
Kendinize bir mükafat ya da kutlama niyetiyle özel bir şey verin.

Bıraktıktan Hemen Sonra:

Evde, iş yerinde ve çevrenizde temiz, taze, sigarasız bir ortam oluşturun. Kendiniz için çiçekler alın.
Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk birkaç gün kütüphane, müze, tiyatro, ibadethane gibi sigara içilmesine izin veril­meyen yerlerde mümkün olduğunca çok vakit geçirin.
Bol su ve meyve suyu için. (Ama kafein içeren meşrubat­ta sakının)
Alkol ve kahve gibi sigara ile bağlantı kurduğunuz içeceklerden sakının
Elinizde sigara bulunmasını özlüyorsanız, anahtarlık, tespih, kalem gibi bir şeyle oynayın


Sigarayı Bıraktıktan Sonra Ne Olur ?

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Ne Olur ? 

Bu zamanın en kötü alışkanlıklarının başında sigara gelmektedir. Peki sigarayı bıraktığımız zaman nelerle karşılaşırız.

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücuttaki Değişiklikler, Sigara terk edildikten sonra vücut üzerinde hızlı bir şekilde olumlu etkiler yarattığı inanılmaz şekilde gözlemlenmiştir. Uzmanlarca yapılan araştırmalar neticesinde 35 yaşını doldurmadan önce sigarayı terk edenlerin yaşamları boyunca hiç sigara içmeyen kişilerle aynı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanlarda yapılan gözlemlerde sigarayı bırakanların sağlık açısından zinde olduğu ve sosyal aktivitede daha fazla aktif oldukları anlaşılmıştır.Sigaranın Bırakılmasıyla İlk 48 Saat İçerisindeki Gelişmeler

Sigara Bırakıldıktan 20 dakika sonra vücutta  kan basıncı, nabız ve kan basıncı normale dönmektedir. 8- 24 saat sonra Kanda bulunan karbonmonoksit oranı muazzam bir biçimde düşmekte ve normal seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte vücuttaki oksijen miktarı yükselir ayrıca sigarayı bırakanların kalp krizi geçirme riski devam edenlere oranla daha fazla düşük seviyede olduğu uzmanlarca kanıtlanmıştır. Sigarayı bıraktıktan 48 saat sonrasında sinir uçlarında onarım başlamakla koku ve tat alma duyularında iyileşmeler gözlemlenmiştir.

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Yıllara Göre Vücuttaki Değişiklikler


1- Sigarayı bıraktıktan 2 -3 ay sonunda  vücutta efor kapasitesi artmakla birlikte koku ve tat alma duyularında uzmanlarla gözlemlenmiştir. Hakeza balgam miktarında azalma, tırnak ve dişlerde yer alan sigaradan kaynaklı sigara lekeleri yok olur. Kan dolaşımı düzelmekle Akciğerlerdeki kapasitesinde artmalar gözlemlenmiştir.

2-Sigarayı bıraktıktan bir iki yıl sonunda bilimsel verilen ışığında vücutta Akciğer kanseri yakalanma ihtimali düşer. Kalp rahatsızlığına bağlı ölümlerde yüzde 35 – 40 oranında azalma olur. Beyinde kanama ve tıkanıklık riski fazlaca azalmakla, iyi kolesterol olarak bilinmekte olan HDL miktarı artar.

3-Sigara bırakılmasının ardından 1 – 9 yıl gibi uzun bir zaman geçtiğinde vücutta öksürük denilen sorun ortadan kalkar.

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücuttaki Değişiklikler

Nefes darlığında ciddi anlamda azalmalar görülür. İç organlar hastalıklara karşı direnç kazanır. Hastalık durumunda vücut kendisini kısa zamanda toparlar. Yemek borusu ve gırtlak kanseri gibi hastalıklara karşı vücut daha fazla dirençlidir.
4- Sigara bırakılmasından 5 – 15 yıl sonrasında vücutta felç geçirme riski azalmaktadır. Sigara içenlerin içmeyenlere göre felç ve kalp krizi geçirme oranları ciddi anlamda yüksektir. Bu hususla sigaranın terkinden uzun bir zaman geçtikten sonra felç gibi hastalıklara yakalanma oranında içenlere göre ciddi anlamda azalma gözlemlenmiştir.

Görüldüğü üzere sigarayı zamana göre bırakanların vücut sağlıklarını korudukları, bir kısım ciddi ve ölümcül hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğu anlaşılmıştır. Hakeza sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler gözle görülür düzeylerdedir. Sigarayı terk edenlerin zayıf olan hastalarda kilo alarak vücutlarını toplamaktadırlar. Sigaranın katranın dan dolayı gözlerin altındaki şişlik ve karartının zamanla düzeldiği gözlemlenmiştir. Yıllara göre esmer tenli olan bir kısım insanların sigarayı bırakmalarından dolayı tenlerinden açılma beyazlaşma görülmüştür. Ayrıca sigarayı bırakanların üzerine sinen kötü kokudan kurtuldukları anlaşılmıştır. Önceden sigara tüketen insanların dişleri sarımtırak ve siyah renkdeyken sigarayı bıraktıktan sonra doğal beyaz renklerine döndüğü gözlemlenmiştir.

Yıllarca sigara tüketen insanların bıraktıklarında vücutlarındaki hasarı topladıklarından nefes darlığının ortadan kalktığı, sabah öksürüğü ve uzun süreli yaşadıkları farenjit nöbetlerinden kurtuldukları görülmüştür. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuz sağlık açısından kendisini toparlamakla çocuğumu, eşimiz ve arkadaşlarımızla iki ilişkilerimizin daha iyi olduğu gözlemlenecektir. ayrıca aile içerisinde bebek ve çocukların sigaradan olumsuz etkilenmesinin önüne geçecektir.

20 dakika sonra: tansiyon normale döner.
8 saat sonra: karbonmonoksit seviyesi normale döner.
24 saat sonra: kalp krizi riski düşmeye başlar.
48 saat sonra: nikotin artık vücutta bulunmaz, tat ve koku alma duygusu artar.
72 saat sonra: solunum yolları gevşediği için nefes almak kolaylaşır, vücut enerjisi artar.
3 ay sonra : dolaşım düzelir, yürümek kolaylaşır.
9 ay sonra : öksürük ve nefes darlığı düzelir, akciğer fonksiyonu yüzde 5-10 oranında artar.
5 yıl sonra: kalp krizi riski, sigara içenlerin riskinin yarısına iner.
10 yıl sonra: akciğer kanseri riski sigara içenlerin riskinin yarısına iner. Kalp krizi riski hiç sigara içmemiş biri ile eşit olur.


Herşeyden önce sigarayı bırakma kararı alarak, sağlıklı bir yaşama kavuşmak mümkün. Sigarayı bırakma aşamasında, bedeniniz kimyasal bağımlılıktan kurtulacağı bir süreçten geçecektir. Sigara bırakma sürecinde, yıllardır sürdürülen günlük alışkanlıklardan da arınma başlar. Bu duygusal ve ruhsal alışkanlıklar, kanda nikotin bulunduğu sürece de hissedilir.

Sigarayı Bırakma Dönemi, 4 Dönemden Oluşur :
İlk Dönem: İlk 3 gün-72 saat

sigara bıraktıktan sonra ciltteki değişiklikler,sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki olumsuz değişiklikler,sigarayı bıraktıktan sonra yapılması gerekenler sigarayı bıraktıktan sonra ne yapmalı

Sigarayı bıraktıktan sonra kandaki nikotin oranının en hızla düştüğü dönemdir. İlk 3 gün içerisinde kandaki nikotin seviyesinde %50’ye kadar düşüş görülebilir. Sigarayı bırakma sonrası bu dönemde , sigara dumanı ve hatta sigara içenlerin kokusu dahi itici gelebilir. Sigarayı bıraktıktan sonra mide bulantısı ve hatta kusma hissi olabilir. Sigara bırakma sürecinden geçen kişilerin çoğu, bu dönemi kolaylıkla atlattıklarını, çoğunlukla tekrar koku almaya başladıklarını ve yemeklerin daha değişik lezzetleri olduğunu , esaretten, sağlıklı bir yaşama geçme hissine kavuştuklarını söylerler. Sigarayı bıraktıktan sonra bazı kişiler ise birkaç saniyeliğine gidip gelen arzu deneyimleyebilirler.  Ancak bu duygular gittikçe seyrekleşir ve istek her geçen gün azalır.

İkinci Dönem : İlk Üç Hafta – 21 gün

Sigarayı bıraktıktan sonra ki bu dönemde beden arınmaya, kanda bulunmasına alışılagelmiş toksinler olmadan yeni bir kimyasal dengeye gelmeye devam eder. Sigarayı bıraktıktan sonra ciğerler temizlenmeye başlar ve her katta nefes almak için durmak gereksinimi olmadan merdivenleri tırmanmaya başlanır. Sigara bırakma döneminde arada bir hala alışalıgelmiş hareketler yapılabilir. Örneğin elle sigara kutusu arama, kahve içerken bir şeyin eksik olduğunu hatırlama, günlük rutin içerisinde büyük oranda yer alan sigara içmeye harcanan o vaktin boşalması nedeni ile bir şey unutulmuş hissi vs. alışkanlıkların çoğu bu sigara bırakma döneminin sonuna dek kaybolur gider. Bu etapta yürüyüş, spor yapmak ve bolca su içmek çok önemlidir. Bu dönemde sigara bırakma aşmasında olanların sigara içenlerle bir araya gelmeye ve dumanlı yerlerde bulunmamaya dikkat etmeliler.

Üçüncü Dönem : İlk 9 ay

Sigara bırakma dönemi bedenin yeni bir yaşam rutinine alışma dönemidir. Sağlıklı ve dengeli bir hayat ve beslenme düzenin oturma zamanıdır. Sigara bırakma ile sigaranın yerine sigarasız yeni yaşam biçimimizi sürekli ve devamlı olarak spor/yürüyüş yapmak gibi yeni alışkanlıkları kazanmak gerekir.

Sigarayı bıraktıktan sonra yeni ve iyi alışkanlıklar edinebilir. Özellikle iyi havalarda yürüyüşe çıkarak, yeniden derin nefesler alıp vermeyi öğrenebiliriz. Sigarayı bıraktıktan sonra doğayla daha fazla iç içe olmaya çalışıp, fiziksel ve ruhsal faydalar sağlayabiliriz.

Sigarayı bıraktıktan sonra her ay cebinizde kalan paranın da keyfini çıkarabilirsiniz. Sigara bırakma dönemi ile bu parayı şimdiye kadar yapma imkanınızın olmadığı ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

Size bu hesabı yapmanızı öneririz, hiç de küçümsenemeyecek miktarlar olduğunu göreceksiniz.

Sigara bırakarak, sigara içmenin yol açtığı özellikle sağlığınız üzerinde tehlikelerin çoğu artık geçecektir.

Dördüncü Dönem ; hayatınızın geri kalan dönemi-120 yaşına dek

Bu zaman sürecinde hatırlamanız gereken en önemli şey, hiçbir zaman bir “fırt bile” çekmek yasak !. Öylesine bir bakayım ne olacak ? bile yasak. Sigara bırakma sonrası arkadaşınızın sigarasını sadece yakmak da yasak, kaliteli bir puro yada nargile yada benzeri fark etmez. Sigar bırakanların çoğu zamanla sigara bırakma sonrası daha güçlü olduklarını sanırlar, tek bir sigara bile denemeyin.• 20 Dakika Sonra: Bir sigarayı söndürdüğünüz anda vücudunuz hızla sigaradan kaynaklı olumsuz etkilerle mücadeleye başlar. Sigara içerken artan kalp ritminiz, ancak 20 dakika sonunda normal seviyeye geri döndürülür.

• 2 Saat Sonra: Bazı çalışmalar, kalp ritminin normale dönmesinin 2 saati bulabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla 2 saatten sık aralıklarla sigara içenlerin kalp ritmi, normal insanlarınkinin üzerindedir ve bu, ömür kısalmasıyla ilişkilendirilmektedir. Dahası, sigara kan basıncını da yükseltir. Bir sigaranın söndürülmesinden ancak 2 saat sonra kan basıncı normal düzeylere iner. Bunun ötesinde sigara sırasında kan, çevresel dolaşım sisteminden çekildiği için parmak uçlarında soğuma veya uyuşma görülebilir. Bunların düzelmesi de 2 saati bulur. Ne yazık ki nikotin bağımlılarında yoksunluk belirtileri de bu süreçte ortaya çıkar. Sigara bağımlısı olan hastalarda aşırı sigara isteği, telaşlılık, gerginlik ve bıkkınlık, baş dönmesi ve uyku sorunları, açlık hissi oluşur. Bu nedenle sigara bağımlılığı hastalığından kurtulmaya çalışanlarda sık yemek yeme ve kilo alımı görülebilir.

• 12 Saat Sonra: Yüksek seviyelerde zehirli olan (ki aslen egzoz gazı olan, sigara içerisindeki 4000 kimyasaldan biri olan) karbonmonoksit gazı düzeyleri normale dönmeye başlar. Karbonmonoksit, kan hücrelerine bağlanarak oksijenin bağlanma miktarını azaltır. Bu nedenle sigara bağımlılığına sahip hastalarda doku oksijenlenmesi normalin altındadır. Bu durum, ciddi kan ve dolaşım sistemi hastalıklarına neden olur.

• 1 Gün Sonra: Çeşitli kimyasalların tüketimi ve sigaranın etkileri nedeniyle sigara bağımlılığı olan hastaların kalp krizi riski, sigara kullanmayan insanlara göre %70 daha fazladır. Sigarayı bıraktıktan sadece 1 gün sonra, kalp krizi geçirme riskiniz düşmeye başlar. Ne yazık ki bu düşüş ani değildir ve zaman alacaktır. Bir diğer deyişle, sigarayı bıraksanız bile, bu zehirli kimyasal karışımı tükettiğiniz yıllar nedeniyle artmış olan kalp krizi riskiniz devam eder; fakat içmediğiniz sürece giderek azalır.

• 2 Gün Sonra: Sigara içmenin ölümcül olmayan ancak en bariz yan etkilerinden birisi duyu organlarının (özellikle koku ve tat duyularının) körelmesidir. Sigara içerisindeki kimyasallar, duyu organlarımızda bulunan sinir uçlarını öldürürler. Neyse ki, sigaranın bırakılmasından sadece 48 saat sonra bu reseptörlerin tekrar üretilmeye başladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sigarayı bırakanlar, nihayet eskisi gibi yiyecek ve içeceklerin tadını daha doygun bir şekilde almaya başlarlar. Bu, sigara içmeyenlerin yaşam kalitesinin daha yüksek olmasının nedenlerinden birisidir.

• 3 Gün Sonra: Vücudun öldürücülüğü oldukça yüksek olan nikotinle savaşı sonunda kazanılmaya başlanır. Artık vücudunuzda nikotin kalmamıştır. Ne yazık ki bu, sigara bağımlısı hastaların nikotin yoksunluğu krizlerinin en yüksek olduğu zamanların da, sigarayı bıraktıktan 3 gün sonra başlaması demektir... Madde bağımlılığından kurtulmak ne yazık ki çok kolay değil; ancak imkansız da değil! Bu süre sonunda iyileşme yolundaki hastalarda baş ağrısı, mide bulantısı, kramplar gibi fiziksel semptomlar görülür. Bunlarla savaşmanın en iyi yolu, sigara içmemeye devam ederek kendinizi ödüllendirmektir. Bunun yerine sağlıklı ama sevdiğiniz bir besinle kendinizi ödüllendirmeyi deneyin!

• 2-3 Hafta Sonra: Hastalıktan kurtulma mücadelesinin başlangıcından sadece birkaç hafta sonra, sigaranın elinizden aldığı düşük performansı geri kazanmaya başladığınızı göreceksiniz. Spor, seks, vb. yüksek enerji gerektiren fiziksel faaliyetlerdeki başarınız ve performansınız artmaya başlayacak. Sigaranın hızla tahrip ettiği akciğer fonksiyonlarınızın bir kısmını geri kazanmaya başlayacaksınız. Sigara bağımlısı hastaların, sigaranın zararlarını gerçekten görmeye başladıkları dönemler bu dönemlerdir. Çünkü akciğer kapasitelerinin ne kadar azaldığını görerek şaşırırlar. İşte bu şaşkınlıkla birlikte yoksunluk krizleri de giderek azalmaya başlar.

• 1-9 Ay Sonra: Ne yazık ki akciğerlerin kendisini tedaviye başlaması 1-9 ay arasını bulur. Bu organlarımızın içerisindeki kılsı yapılar (siller), sigara tarafından tahrip veya yok edilmiştir. Bu ufak yapılar, akciğer içerisinde biriken mukusu dışarı atmaya yarar ve hava geçişini kolaylaştırır. Aylar sonunda bu siller yeniden üretilmeye başlanır. Buna bağlı olarak, sigaranın getirdiği öksürük ve nefes darlığı da hızla yok olmaya başlar. Dahası, en ağır sigara bağımlılarının bile yoksunluk krizleri bu süreçte ortadan kalkar.

• 1 Yıl Sonra: 1 yıl çizgisi, sigara hastalığından kurtulmak için en önemli çizgidir. Kalp hastalıklarına yakalanma oranının 1 yıl öncesine göre %50 oranında düşer.

• 5 Yıl Sonra: Sigara içerisindeki kimyasalların önemli bir bölümü, kan damarlarınızın daralmasına neden olur. Bu durum, sigara bağımlısı hastalarda inme ve felç riskinin artmasına neden olur. Sigarayı bıraktıktan ancak 5-15 yıl sonra inme ve felç riskiniz, hayatında hiç sigara içmemiş birininkiyle aynı seviyeye döner.

• 10 Yıl Sonra: Sigaranın en ölümcül etkilerinden birisi kanserdir. Tabii ki, bunların başını Dünya'da öldürücülüğü 1 numara olan akciğer kanseri gelir. Dünya'daki tüm akciğer kanseri nedeniyle ölüm vakalarının %90'ından sigara sorumludur. Sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra akciğer kanserine yakalanma riskiniz, içtiğiniz zamanlardakine göre %50 oranında azalır. Evet, hala riskiniz hiç sigara içmemiş birinden yüksektir. Ancak yine de sigarayı bırakma sonucu azalma, dikkate değerdir. Dahası 10 yıl sonunda ağız, boğaz, yutak, idrar kesesi, böbrek ve pankreas kanserlerine yakalanma olasılığınız da hızla azalır.

• 15 Yıl Sonra: Nihayet 15 yıl sonunda, herhangi bir kalp hastalığına yakalanma riskiniz, hiç sigara içmemiş birininkiyle aynı seviyeye döner. Dahası koroner arter hastalığı, aritmi, angina, kalp enfeksiyonları ve diğer ritim bozukluğu hastalıklarına yakalanma riskiniz de azalır.

• 15+ Yıl Sonra: Amerikan Kalp Derneği'nin bildirdiğine göre 15+ yıl boyunca sigaradan uzak duran birinin ömrü, bu süreçte sigara içen birininkine göre 14 yıla kadar daha uzun olacaktır. Yani bir diğer deyişle, sigaradan uzak durduğunuz her bir gün, ömrünüze fazladan yaklaşık 1 gün eklemek gibidir!

Sigara Bağımlılığı Tedavi Yöntemleri

Sigara bağımlılığı tedavi yöntemleri nelerdir ?
   
Sigara neden bağımlılık yapıyor?

Tütün ürünleri kullandığınızda, nikotin hızlı bir biçimde kan dolaşımına karışır. Vücudunuza girdikten on saniye içinde de beyninize ulaşır. Beyninizde adrenalin salınımına neden olur, haz duygusu ve enerji yaratır. Haz duygusu çabucak kaybolur, yorgunluk hissi oluşur ve o haz için tekrar nikotin alma ihtiyacı hissedersiniz. Haz almak için her nikotin tüketişinizde toleransınız yükselir ve nikotinin hoşa giden etkileri için artık daha fazla sigara tüketmek zorunda kalırsınız. Bir süre sonra keyif veren yanları yok olur ve kendinizi normal hissedebilmek için nikotin tüketir halde bulursunuz. Böyle bir durumda nikotin almadığınızda: anksiyete, huzursuzluk, baş ağrısı ve sinirlilik gibi yoksunluk belirtileri sergilersiniz.

Her ne kadar son yapılan araştırmalarda sigara bırakma hattı gibi destek servisleri, dumansız hava sahası (sigara yasağı) gibi alınan yasal önlemler ve sigara fiyatlarındaki artışlarla birlikte sigara kullanımının geçmiş yıllara nazaran azaldığı ortaya konsa da sigaraya alternetif birçok ürün piyasada bulunmaktadır. Tütün kullanıcıları için günümüzde; farklı sigara çeşitleri, farklı ince ve kalınlıkta purolar, nikotin bandı, nikotin sakızı, elektronik sigaralar (e sigara), nargile vb. ürünler sigara yerine tüketilmektedir. Bu ürünlerden birçoğu üzerinde yapılan araştırmalar hala sınırlı sayıdadır ve beden üzerindeki uzun vadeli etkileri öngörülememektedir. Aynı zamanda bağımlılığın davranışsal yönü(sigara içme davranışı) farklı ürünlerle pekişmeye devam etmektedir.Sigaranın İçindekiler

Sigara içmek bir yana, sigara dumanına pasif içici olarak maruz kalmak bile ciddi sağlık riskleri taşımaktadır. Sigara dumanı 7000’den fazla kimyasal madde ve bileşiklerini içerir. Yüzlercesi toksik etki yaratır ve bir kısmı sıklıkla akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türüne neden olur.

Sigaranın Zararları Nelerdir?

Sigara içmeyenlerde ile karşılaştırıldığında, sigara kullanan kişilerde iki ila dört kat daha fazla koroner kalp hastalığı ve iki ila dört kat daha fazla inme geçirme riski bulunmaktadır. Akciğer kanserine yakalanma riski erkeklerde 23, kadınlarda 13 kat daha fazla artmaktadır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığından ölme ise (örneğin kronik bronşit ve amfizem gibi) 13 kata kadar daha fazla risk içermektedir. Hipertansiyon, şeker hastalığı kalp hastalığı ve astım gibi hastalıklara uzun süreli nikotin kullanımı yol açabilmekte ya da bu hastalıkların ilerlemesine sebep olmaktadır.

Sigara Bağımlılığının Tedavisi:


Birçok kişi sigarayı bırakmak istediğini söylemesine rağmen, bu isteği eyleme geçirebilmek kolay olmamaktadır. Bunun yanısıra bırakan kişilerin bir süre sonra çeşitli gerekçelerle tekrar kullandığı sıklıkla görülmektedir. Bu duruma en çok yol açan faktörlerin arasında destek almaksızın kendi başına bırakmayı denemek ve süreç içinde motivasyonunu yitirmek gösterilebilir. Bırakma girişimlerinin hüsranla sonuçlanmaması adına tedavi, bağımlılığın fizyolojik ve psikolojik (düşünsel, duygusal ve davranışsal) doğasına uygun biçimde çok yönlü olarak yürütülmelidir.

Sigarayı bıraktıktan sonra: mide ağrısı, kabızlık, gaz sancısı, öksürük, boğaz kuruluğu, çökkün duygudurum, yorgunluk, uykusuzluk, açlık hissi ve sinirlilik gibi yoksunluk belirtileri görülebilmektedir. Bunların birçoğu bırakma sonrası iki ila dört hafta içinde yok olur. Buna rağmen; sigaraya yönelik can çekmesi/aşerme (craving) çok daha uzun sürebilmektedir. İlaç tedavisi ve gerekli durumlarda nikotin yerine koyma tedavileri gibi ek yöntemlerle kişinin yaşadığı yoksunluk belirtileri en aza indirilerek tedaviye uyumu kolaylaştırılır.

İlaç tedavisine paralel olarak yürütülen psikoterapide ise kişinin ayrıntılı tütün kullanım geçmişi alınarak bırakmasının önündeki engeller (tetikleyiciler, nüks nedenleri vb.) tespit edilir ve bırakmasını kolaylaştırabilecek yeni yöntemler geliştirilir. Aynı zamanda, kişinin problem çözme ve duygularla başa çıkma becerilerinin arttırılması ve motivasyonunun canlı tutulması da terapinin ana hedeflerindendir.

Sigara içen ve sigarayı bırakmak isteyen bir kişinin öncelikle bunu içtenlikle ve kesin bir kararlılıkla istemesi gerekir. Bırakacağına inanması, bırakmaya niyet etmesi ve ardından da bırakma konusunda harekete geçmesi gerekir. Bazı şanslı sigara içicileri kendi kendilerine düşünüp taşınıp, hiç bir profesyonel yardım almadan sigarayı kendi kendilerine bırakabilir ve asla bir daha tekrar içmezler. Bu şanslı kişiler ancak on kişiden bir kişidir. Çoğu sigara içicisinin ise sigarayı bırakabilmeleri için yardım almaları gerekir.

Sigarayı bırakmak için gerekçelerinizi belirleyin

 Uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamak ve gelecekte de sağlık sorunlarıyla boğuşarak yaşamınızın zehir olmasını istemiyorsanız sigarayı bırakmalısınız. İnsanlar genel olarak şu nedenlerle sigarayı bırakmak isterler: Sağlık sorunlarıyla karşılaştığı için, sağlığının gelecekte bozulmasını istemediği için, eşi veya çocuğunun sağlığının etkilenmemesi için, parasal yükü için, eşinin, çocuğunun, patronunun veya arkadaşlarının baskısıyla, sosyal baskı ve yasal kısıtlamalar v.b. gibi. Bu nedenler içinde insanı sigara bırakmaya ve yeniden başlamasını engellemeye yönelten en önemli neden sağlıktır. Özellikle geçirilmiş bir zatürre, bronşit ve kalp krizi sonrası bırakma oranı çok yüksektir. Bir musibet bin nasihatten iyidir diyen ataların bu sözünden ders alıp başınıza bir musibet gelmeden ve işi işten geçmeden sigarayı bırakın.


Lütfen mazereti bırakın

Sigara bağımlısı olan kişi ya sigaranın zararlarının farkında ve bırakması gerektiğinin bilincindedir ve kurtulmak için çeşitli girişimlerde ve denemelerde bulunur. Veya bunu kabullenemez ve “sigaradan hoşlanıyorum, bu benim kişisel seçimim ve sigara içme özgürlüğüme kimse karışamaz, beni rahatlatıyor, o benim arkadaşım, zaten bir sebepten öleceğiz, bırakırsam kilo alırım” gibi çeşitli mazeret ve bahanelere sarılarak kendini kandırır.Sigaraya karşı bakış açınızı değiştirin

İnsanoğlu dar bir bakış açısından kurtulup etrafına ve yaptığı davranışlara geniş bir açıdan bakabildiği zaman, gerçeklerin daha çok farkına varabilir. Sigara içmek gibi hem kendisine hem de çevresine zarar veren davranışların tam olarak farkına vardıkça, bırakma konusunda isteği ve kararlılığı da o oranda artacaktır.

Sigara dost gibi görünen bir düşmandan farksızdır

Sigara, size keyif aldığınızı zannettirirken aslında siz farkına varmadan kuyunuzu kazıyordur. Sigara içen kişi ağaca çıkıp, bindiği dalı kesen birinden farksızdır. Yaşamak için bu vücuda ihtiyacımız varken sigara içerek onu zehirlediğimizi unutursunuz. Sigaranın içindeki keyif veren zehirli maddeye yani nikotine beyin alıştığı için, sigara dumanını içinize çekerken onunla birlikte 4.000 kadar zehirli maddeyi de beraber içeri alırsınız. Tıpkı bir truva atı gibi.


Sigara sıkıntınızı ve üzüntünüzü gidermez

İnsan yaşamı olumlu ve olumsuz birçok olayın ardı ardına sürekli yaşanması ile geçer. Her olumsuz olay insanı üzse de insana birçok yeni şey öğretir. İnsan yaşamında sıkıntılı dönemler yanında mutlu olunan dönemler de olduğunu unutmamak gerekir. Zaman en iyi ilaçtır. Sıkıntılı ve üzüntülü bir sırada içtiğiniz sigara sorununuzu çözmez ve üzüntünüzü gidermez. Tıpkı evdeki çöpleri ve tozları halının altına süpürmek gibi geçici bir çözüm yoludur ve sorunların birikmesine, baş edilmeyecek kadar büyümesine ve sonunda da patlamaya yol açabilir. Sigara içmeyenler bu nedenle daha sabırlı ve sorunların yıkıcı etkisine karşı daha dayanıklıdırlar.

Sigarayı bırakınca kilo almaktan korkmayın

Sigarayı bırakınca kilo alma korkusu yüzünden sigara bırakmayı erteleyen birçok kişi olmasına rağmen, olay hiç te abartıldığı gibi değildir. Yapılan araştırmalara göre sigarayı bırakanların ortalama 3 te 1'i kilo alırken 3 te 1'i kilo vermekte ve 3 te 1'inin de kilosu değişmemektedir. Kilo almaya eğilimi olan kimselerin sigarayı bırakma sürecinde birkaç kilo alabileceklerini öngörerek kalorili yiyecekler konusunda daha dikkatli olmaları ve hareketlerini daha çok artırmaları ve metabolizmanın sigaradan kurtulurken uyum sağlamasını kolaylaştırıcı şekilde gerekli davranış değişikliklerini yapmaları gerekir. Bu dönemde karbonhidrat alımını kısıtlamak, bol bol su içmek ve yürüyüş yapmak gerekir. Abur cubur atıştırma huyundan da vazgeçmek gerekir. Bir süre sonra metabolizma normal hızına erişince ve uyum sağlayınca problem kalmayacaktır.


Profesyonel yardımla sigarayı bırakmak

Sigara bıraktırma polikliniklerinden yardım almakla mümkün olur. Sigara bıraktırma polikliniğine başvurduğunuzda akciğer muayenesi ve çeşitli tetkikler yapılarak kontrolden geçirilirsiniz. Nefesinizdeki karbonmonoksit düzeyi ölçülür. Sizin sigara alışkanlığınız ile ilgili sorulan çeşitli sorularla bağımlılığınızın tipi yani fiziksel bağımlılığın mı psikolojik bağımlılığın mı ön planda olduğu belirlenir. En uygun bırakma yöntemi doktorun önerisiyle sizin de onayınızla seçilerek tedavi sürecine başlanır. Belirli aralıklarla kontrole çağrılırsınız. Bu kontrollerde size destek sağlanır ve yol gösterilir.

Sigara bırakmada kullanılan ilaçlar

Sigarayı bırakmada uzun zamandır kullanılan nikotin bantı, nikotin sakızı gibi nikotin yerine koyma tedavileri yanında son yıllarda Bupropion ve Vareniklin gibi sigara bırakmayı kolaylaştırıcı ilaçlar geliştirilmiştir. Her ilacın yararları yanında yan etkileri de olabileceği ve doktor gözetiminde kullanılması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan kendi başınıza eczaneden alarak bu ilaçları kullanmaktan kaçınmalısınız. Özellikle son zamanlarda tv kanallarında bol bol reklamı yapılan bitkisel kökenli sigara bırakma ilaçlarının para tuzağı olabileceğini unutmayınız. Paranızı boş yere harcamakla kalmazsınız, bırakma konusunda cesaretiniz de kırılabilir.


Hipnoz da sigara bırakmaya yardımcı olabilir

İlaç tedavilerinin yanında onlara destek olarak veya tek başına motivasyonu artırmak amacıyla hipnoz gibi tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanılması sigara bırakılmasına yardımcı olabilir. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma vardır. Hipnoz bu konuda eğitim görmüş deneyimli profesyonel sağlık mensuplarınca yapıldığında nispeten zararsız ve bilinen önemli yan etkisi olmayan bir yöntemdir.


Sigarayı bıraktıktan sonra tekrar başlamamak için dikkatli olun

Tekrar başlamamak için “bir kereden bir şey olmaz” sözünü kafanızdan atın ve arkadaşlarınız içmeniz için ısrar etseler de çekinmeden “hayır ben sigarayı bıraktım” deyin. Üzüntülü veya sıkıntılı bir anınızda içtiğiniz bir tek sigaranın bile yeniden bu azılı düşmanınıza esir olmanıza yol açabileceğini unutmayın.

Sigarayı Bırakma Danışma Hattı Alo 171

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN NASIL DESTEK ALABİLİRİM?

Telefonunuzdan 171’i tuşlayarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir, 182’yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu talep edebilirsiniz.

Danışma hattına gelen çağrılar, sigara bırakma konusunda eğitim almış operatör aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak sigarayı bırakmaya karar vermiş danışanlara, sigara bırakma planı çerçevesinde belli aralıklarla geri dönüş aramaları yapılarak kişinin takibinin yapılması sağlamaktadır.SİGARAYI BIRAKMANIN İLK ADIMI NEDİR?

Öncelikle sigara bırakmaya karar vermek ve kendinizi buna hazırlamaktır.

Kendinizi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sigara bırakmaya hazırlayın ve sigarayı nasıl ve ne zaman bırakacağınızı planlayın. Sigarayı bırakma sebeplerinizi ve bırakmakla kazanacaklarınızı yazın. Örneğin: Daha uzun yaşamak, kendinizi daha iyi hissetmek, para biriktirmek, daha iyi kokmak… Sigara içen herkes bunun zararlarını bilir ve bırakmak ister, siz bunu yazılı hale getirin ve her gün okuyun.

Sigara bırakma planınızı kesinleştirmek için bir-iki hafta içerisinde sizin için önemli olan bir günü sigara bırakma tarihi olarak kesinleştirin ve belirlediğiniz bu tarihi arkadaşlarınıza, dostlarınıza söyleyin.

Sigarayı bırakma kararınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. Onlardan destek ve anlayış isteyin. Eğer eşiniz de sigara içiyorsa birlikte bırakmayı teklif edin. Birbirinize destek olarak zorlukların üstesinden daha kolay gelebileceğinizi unutmayın.

Bırakmak için bir tarih belirleyin ve o gün geldiğinde bırakın. Bu kararınızı ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşın. Çevrenizde olabildiğince çok kişiye sigarayı tespit ettiğiniz günde bırakacağınızı duyurun. Önceden kararlaştırılan bir bırakma tarihi, ani bir kararla bırakmaya kalkmaktan daha iyi sonuç verir.

Gün içerisinde arkadaş ortamları veya stres altında kalma gibi sigara içme isteği doğurabilecek durumlarla nasıl başa çıkacağınızı önceden düşünün. Ayrıca, sigara içme isteğinin şiddetlendiği anlarda öncelikle sigara bırakma konusunda kendinize verdiğiniz kararı hatırlayın ve bedeninizde oluşan olumlu değişiklikleri düşünün. Bunların yanı sıra destek almak için hekiminize danışabilirsiniz.

Sigara Bırakma günü geldiğinde eviniz ve işyerinizde bütün sigaralarınızı, çakmaklarınızı, kül tablalarını ve size sigarayı hatırlatacak her şeyi atın. Asla ve hiçbir nedenle sigara satın almayın. Özellikle ilk günler sigara içilen ya da içme isteği uyandıran ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Ayrıca bir süreliğine sigara isteğini tetikleyecek olan alkol ve kahveden uzak durun.

Size sigarayı hatırlatacak alışkanlıklarınızdan vazgeçiniz. Televizyon karşısındaki yerinizi değiştiriniz. Yemekten sonra kahve içiyorsanız bırakın ya da başka bir şey için. Kısaca daha önce ne yaparken sizde sigara içme isteği uyanıyorsa o eylemi yapmayın. Arabanızı iyice temizleyiniz. Kül tablalarını kolonya ile ıslatılmış pamuk vs. ile doldurunuz. Arabanıza sigara kokusunu unutturacak güzel bir koku yerleştirin.


SİGARAYI BIRAKMAYI ÇOK DENEDİM AMA HİÇ BAŞARAMADIM. NE YAPABİLİRİM?

Daha önce sigarayı bırakmaya çalıştıysanız ve işe yaramadıysa kaygılanmanıza gerek yok. Siz başarısız olmadınız, yalnızca gelecek seferki başarı şansınızı yükselttiniz. Pek çok kişi sigarayı tam olarak bırakmadan önce dört – beş kez bırakmayı dener.

Araştırmalara göre, geçmişte bırakmayı ne kadar çok denemişseniz gelecekte başarılı olma şansınız o kadar yüksektir. Çünkü her defasında nasıl bırakacağınız konusunda daha da tecrübe kazandınız.

Bir sonraki seferi planlamaya biraz daha fazla zaman ayırın ve olumlu düşünün.


BİRİNE SİGARAYI BIRAKMASINDA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?

İnsanları sigarayı bırakmaya ikna etmek zordur. Buna kişinin kendisinin karar vermesi gerekir. Ancak, insanları teşvik etmek, onlara olumlu yaklaşmak ve destek vermek gerçekten işe yaramaktadır.

Yakınınızdaki kişiye sağlığı için ne kadar çok endişelendiğinizi anlatın. Ve sigarasız bir hayata başlamasının nedenlerini O’nunla paylaşın.

Aşağıdaki nedenlerden bazıları yakınınızı motive etmenizde yararlı olabilir:

Merdivenleri daha rahat inip çıkabilirsin
Daha rahat olarak uzun mesafeleri yürürsün
Cildin daha güzel görünür ve kırışıkların azalır
Nefesin temiz kokar
Daha rahat spor yapabilirsin
Daha iyi uyku uyuyabilir, güne zinde başlarsın
Çocuklarına iyi bir örnek olursun
Cinsel gücün artar
Para biriktirebilirsin
Sigarasız geçen her yıl kansere yakalanma riskini azaltır
Daha uzun yaşarsın – uzun süre sigara içenlerin yarısı hayatlarının yaklaşık 16 yılını kaybeder ve erken ölürler.


KENDİMDE NE GİBİ YOKSUNLUK BELİRTİLERİ GÖREBİLİRİM?


Sigarayı bıraktığınızda canınız hala sigara içmek isteyebilir, kendinizi biraz huzursuz, gergin, yorgun hissedebilirsiniz. Terleme, kalp hızının değişmesi, hazımsızlık, sinirlilik hali gibi belirtiler de yaşayabilirsiniz. Bazı kişiler uyumakta ya da konsantre olmakta güçlük çekmektedir.

Sakın endişelenmeyin. Bütün bu belirtiler geçicidir ve kişiden kişiye değişebilir. Genellikle bu belirtiler bir hafta içinde azalır, ancak tamamen kaybolması birkaç hafta sürebilir. Bunların üstesinden gelmek için yapabileceğiniz pek çok şey bulunmaktadır.


SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN GEÇ Mİ KALDIM?

Asla geç değil! Hangi yaşta olursanız olun sigarayı bıraktığınızda sağlıklı ve kaliteli yaşam süreniz artacaktır. Sigarayı bıraktıktan sonra;

İlk 24 saatte içinde;

Kanda karbonmonoksit gazı azalır.
2 hafta-3 ay arasında;

Efor kapasitesi artar,
Öksürük azalır, 3 ayda kaybolur,
Balgam 2 haftada yarı yarıya azalır,
Soluk alıp vermek kolaylaşır,
Koku ve tat alma duyusu iyileşir,
Bağışıklık sistemi güçlenmeye başlar,
Diş ve parmaklarda sarı lekeler kaybolur.
Birinci yılda;

Kalp krizi geçirme riski %50 azalır
Beyin kanaması ve damar hastalığı riski %30-50 azalır
KOAH, vb. ilerlemesi durur

5. yılda;
Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanser riski yarı yarıya azalır.
10. yılda;
Felç olma riski 5-10 yıl içinde sigara içmeyenlerle eşitlenir
Akciğer, ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, böbrek, pankreas kanseri riski azalmaya devam eder.
15. yılda;
Kalp krizi riski hiç içmeyenlerle eşitlenir.